Corporate Sustainability Reporting: over de Europese aanzet voor het fundament van duurzaamheidsverslaggeving

Article
NL Law
EU Law

In april 2021 heeft de Europese Commissie het voorstel voor de Corporate Sustainability Reporting Directive ('CSRD') gepubliceerd. Hierin is onder meer een grondslag opgenomen voor de ontwikkeling van Europese duurzaamheidsstandaarden en de openbaarmaking daarvan.

Circa 49.000 ondernemingen zullen onder het toepassingsbereik van de CSRD komen te vallen. Deze regeling is daarom relevant voor een groot aantal bedrijven. Deze ondernemingen dienen in hun bestuursverslagen over boekjaren startend op of na 1 januari 2023 de vereisten uit de CSRD toe te passen. Hoewel de Europese Commissie hiermee een (grote) volgende stap zet om op Europees niveau tot harmonisatie van regelgeving over duurzaamheidsverslaggeving te komen, roept het voorstel ook een aantal vragen op.

Klik hier voor de volledige publicatie

Auteurs: Steven Hijink en Loes van Dijk

Bron: Tijdschrift voor Financieel Recht, nr. 8/9

Publicatiedatum: september 2021