Coronavirus Q&A voor consumenten, zzp'ers, (kleine) ondernemingen, stichtingen en NGO’s

Matter
NL Law

De gevolgen van het coronavirus (COVID-19) treffen vrijwel iedereen. De uitbraak van het virus en de daaropvolgende maatregelen brengen onrust en onzekerheid met zich mee. Bij onze cliënten zien wij een duidelijke vraag naar helder juridisch advies. Een speciaal opgezet coronateam adviseert hen daarom over de juridische consequenties van het virus.

We hechten ook grote waarde aan het maken van een verschil voor individuen, kleine ondernemingen en de maatschappij in het algemeen. Vanuit deze maatschappelijke verantwoordelijkheid wil onze pro bono-commissie onze kennis en expertise niet alleen beschikbaar stellen voor cliënten, maar ook voor organisaties en personen die niet beschikken over de middelen voor juridische bijstand. Met deze Q&A maken wij daar een begin mee.

Dit document geeft een eerste overzicht van de juridische consequenties van het coronavirus voor consumenten, zzp’ers, (kleine) ondernemingen, stichtingen en NGO’s. Zo beantwoorden we vragen op het gebied van arbeidsrecht, belastingen, bestuursrecht, contractenrecht, hypotheken, huur en kredieten en privacy. We hopen op deze manier met onze expertise een antwoord te hebben op mogelijke vragen die veel consumenten en ondernemingen op dit moment hebben.

Klik op de infographic om de Q&A te downloaden.

Image
Pro bono Q&A coronavirus infographic

Als u een vraag hebt die nog niet is opgenomen in deze Q&A, stuur ons deze dan via probonocorona@stibbe.com. Op basis van veel gestelde vragen, zullen wij regelmatig onze Q&A updaten.