Consultatievoorstel voor Wijzigingswet toezicht financiële markten 2024

Article
NL Law

Ingrid van der Klooster bespreekt de hoofdlijnen van de voorgestelde wijzigingen in het consultatievoorstel dat op 29 april 2022 gepubliceerd is voor de wijziging van onder andere de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

Zij gaat in op het voorstel om in de Wet op het financieel toezicht (Wft) het tuchtrecht voor verzekeraars wettelijk te verankeren. Vervolgens diept ze de twee nieuwe prudentiële verplichtingen voor verzekeraars met zetel in Nederland uit en gaat ze in op de voorgestelde wijzigingen in de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Tenslotte geeft Ingrid een kort overzicht van een aantal overige aanpassingen die worden voorgesteld in de Wft en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Klik hier om de bijdrage te lezen.

Auteur: Ingrid van der Klooster

Bron: Ondernemingsrecht 2023/4, aflevering 1

Publicatiedatum: 20 januari 2023