Belangrijkste wijzigingen geactualiseerde Corporate Governance Code

Article
NL Law

Op 20 december 2022 is de geactualiseerde Corporate Governance Code (de “Code 2022”) gepubliceerd. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen van deze geactualiseerde code opgenomen in een visual.

Zie in dit verband ook onze Corporate Alert van 20 december 2022.

In onze Corporate Governance Webtool vindt u de volgende documenten:

  1. Een compare van de Code 2022 ten opzichte van de Code 2016 en andere relevante documenten (het Consultatiedocument van februari 2022, het Verantwoordingsdocument en het Slotdocument van december 2022 van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (de “Commissie”)).  
  2. De doorlopende tekst van de Code 2022 met daarbij in blokken de relevante passages uit het Slotdocument en het Verantwoordingsdocument
  3. Een visual met de belangrijkste wijzigingen van de Code 2022.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de Stibbe contactpersonen.

Image
Visual geactualiseerde Corporate Governance Code 2022