Advocaat Branda Katan: ‘We moeten geen rooskleurig beeld schetsen van klimaatzaken’

Interview
NL Law

In een interview met het NRC gaat Branda in op de effectiviteit van klimaat- en milieuzaken tegen grote bedrijven. Ze waarschuwt dat het aansprakelijk stellen van bedrijven voor milieuschade niet per se leidt tot structurele gedragsverandering in de sector. Hoewel velen, inclusief juristen, hopen op zo’n effect, benadrukt Branda dat dit niet altijd realistisch is.

Haar oratie, getiteld 'Duurzaamheid via aansprakelijkheid? Verwacht er niet te veel van', onderstreept haar standpunt als bijzonder hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Branda merkt op dat de gang naar de rechter langdurig en omslachtig is, en pleit voor een versterking van toezichthouders als een effectievere benadering.

Het volledige interview in het NRC is hier te lezen.

Auteur: Branda Katan 

Bron: NRC

Datum: 2 mei 2024