AAard en uitleg van statuten

Article
NL Law

Al lange tijd is het een gemeenplaats in de rechtspraak en de literatuur dat statuten zo niet steeds, dan ten minste in beginsel naar objectieve maatstaven uitgelegd moeten worden. Ter ondersteuning van deze opvatting wordt aangevoerd dat de bijzondere aard van de statuten in beginsel tot een objectieve uitleg dwingt.

Wat echter deze bijzondere aard behelst en waarom zij een objectieve uitleg tot beginsel verheft, blijft dikwijls mistig. Het doel van deze bijdrage is de gestelde eigenaardigheid van statuten in verband met de aan te leggen uitlegmaatstaf te wegen. Waarin bestaat de aard van statuten en in hoeverre bepaalt deze aard de wijze waarop statuten moeten worden uitgelegd

Lees de volledige bijdrage hier.

Bron: WPNR 7382

Auteur: Koen de Roo

Publicatiedatum: 8-9-22