Aansprakelijkheidsstelling bij duurzaamheid: een ritselende revolutie

Article
NL Law
EU Law

In het Transformation Forums Magazine gaat Branda Katan in op de effectiviteit van het aansprakelijk stellen van bedrijven voor de impact die ze hebben op mensenrechten, milieu en klimaat, oftewel op duurzaamheid. Dat verschijnsel zal naar verwachting blijven toenemen. Toch is aansprakelijkheidsstelling niet dé manier om structurele verduurzaming te bewerkstelligen. 

Naar verwachting zal de komende jaren het aantal civiele zaken tegen bedrijven toenemen, maar Branda bepleit dat dit geen betekenisvolle bijdrage gaat leveren aan de verduurzaming van het bedrijfsleven. Daarvoor zijn de zaken in een civielrechtelijke procedure te specifiek gericht op één geval, vaak in het verleden, en tegen één bedrijf. De procedures duren daarvoor ook te lang. Voor structurele verandering zijn toekomstgerichte maatregelen nodig die aanzetten tot gedragsverandering. Een civiele procedure is dat niet. Effectieve maatregelen om die gedragsverandering te realiseren zijn volgens Branda, naast financiële stimulansen, vooral duidelijke publiekrechtelijke normen nodig, met consequent toezicht en handhaving. Dat beschermt ook bedrijven die in een competitieve markt voorop willen lopen met verduurzaming.

Dit artikel is een bewerking van haar oratie aan de Universiteit Leiden op 22 maart 2024.

Lees het artikel hier op de website van Transformation Forums.