Stefanie Francois

Stefanie François

Stefanie François focuses on constitutional and administrative law, especially in relation to town and country planning, permits, and environmental law.

Stefanie has strong expertise in environmental law, and more particularly in EU environmental regulations, nature conservation, waste, and environmental impact assessment, amongst others. She is well-versed in complex development and redevelopment projects and energy projects in the Flemish and Brussels-Capital Regions for which she also handles matters regarding urban zoning and planning, permits, expropriation, etc. Her vast experience in this scope of matters is also reflected in her ability to litigate before national civil and administrative courts and the Constitutional Court as well as the European Court of Justice. In addition, Stefanie is very skilled in drafting legislative texts and regulations for various authorities. She was seconded to the legal department of an electricity transmission system operator (once to twice a week for eight months) where she assisted them in environmental law matters.

Stefanie is the author of various publications on environmental law and town and country planning, including a publication on the concept of "plans and programs” in the framework of the European EIA Directive. In addition, she is a regular guest speaker at seminars on spatial planning and its regulations.

Stefanie graduated in law from the Vrije Universiteit Brussel (VUB) in 2012 and completed the Erasmus exchange program at the University of Malta in 2011. She completed the Stibbe MBA Highlights Programme at INSEAD in Fontainebleau, France, in 2018. Stefanie joined the Brussels office of Stibbe in 2012.

  • Languages: Dutch, English, French
  • Admitted to the Brussels Bar: 2012

Related news

05.04.2018
Qu'est-ce qu'un « plan ou programme » au sens de la directive ESIE? Le fondement juridique d’une autorisation

Articles - Dans le Jaarboek 2017 TeRecht édité par Larcier, Guan Schaiko et Stefanie François approfondissent la notion de « plans et programmes » au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (ci-après « directive ESIE »).

Read more

15.03.2019 BE law
De Codextrein: een hobbelig parcours

Articles - De zgn. 'Codextrein' (het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving)  deed al heel wat stof opwaaien. Niet in het minst omdat het onder meer de (administratieve) beroepsmogelijkheid voor het "betrokken publiek" ernstig beperkt. Niet geheel verwonderlijk trokken een aantal actiegroepen naar het Grondwettelijk Hof om de grondwettigheid van deze beperking in vraag te stellen. Bij arrest dd. 14 maart 2019 heeft het Grondwettelijk Hof deze beperking vernietigd. Hierna wat duiding.

Read more

03.07.2018
Schadevergoeding bij Raad van State zelfs bij verlies van belang ?

Articles - De voorwaarden waaronder de Raad van State een schadevergoeding kan toekennen, blijven vragen oproepen. De Raad zag zich opnieuw geconfronteerd met een interessant vraagstuk: "wat met een verzoek tot schadevergoeding indien het belang van de verzoekende partij initieel voorhanden is, maar gedurende de vernietigingsprocedure teloor gaat?". De Algemene Vergadering van de Raad oordeelde bij arrest van 21 juni 2018 dat dit op zich het onderzoek van het verzoek tot schadevergoeding tot herstel niet verhindert. Dit verruimt de mogelijkheden tot schadevergoeding bij de Raad.

Read more

Other specialists

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring