Stefanie Francois

Stefanie François

Stefanie François focuses on constitutional and administrative law, especially in relation to town and country planning, permits, and environmental law.

Stefanie has strong expertise in environmental law, and more particularly in EU environmental regulations, nature conservation, waste, and environmental impact assessment, amongst others. She is well-versed in complex development and redevelopment projects and energy projects in the Flemish and Brussels-Capital Regions for which she also handles matters regarding urban zoning and planning, permits, expropriation, etc. Her vast experience in this scope of matters is also reflected in her ability to litigate before national civil and administrative courts and the Constitutional Court as well as the European Court of Justice. In addition, Stefanie is very skilled in drafting legislative texts and regulations for various authorities. She was seconded to the legal department of an electricity transmission system operator (once to twice a week for eight months) where she assisted them in environmental law matters.

Stefanie is the author of various publications on environmental law and town and country planning, including a publication on the concept of "plans and programs” in the framework of the European EIA Directive. In addition, she is a regular guest speaker at seminars on spatial planning and its regulations.

Stefanie graduated in law from the Vrije Universiteit Brussel (VUB) in 2012 and completed the Erasmus exchange program at the University of Malta in 2011. She completed the Stibbe MBA Highlights Programme at INSEAD in Fontainebleau, France, in 2018. Stefanie joined the Brussels office of Stibbe in 2012.

  • Languages: Dutch, English, French
  • Admitted to the Brussels Bar: 2012

Related news

18.10.2019 BE law
Grondwettelijk Hof vernietigt versoepeling landschappelijk waardevol agrarisch gebied!

Articles - De Codextrein is niet onbesproken. Reeds een aantal van de bepalingen die werden ingevoerd door de Codextrein stuitten op een ferme "njet" van het Grondwettelijk Hof. Het nieuw ingevoegde artikel 5.7.1. VCRO blijkt hetzelfde lot beschoren te zijn. Deze bepaling strekte ertoe komaf te maken met de zeer strenge (te strenge?) rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State inzake landschappelijk waardevol agrarisch gebied (LWAG). Benieuwd naar de draagwijdte van deze bepaling en het vernietigingsarrest? Met deze blog bent u weer helemaal mee.

Read more

03.07.2018
Schadevergoeding bij Raad van State zelfs bij verlies van belang ?

Articles - De voorwaarden waaronder de Raad van State een schadevergoeding kan toekennen, blijven vragen oproepen. De Raad zag zich opnieuw geconfronteerd met een interessant vraagstuk: "wat met een verzoek tot schadevergoeding indien het belang van de verzoekende partij initieel voorhanden is, maar gedurende de vernietigingsprocedure teloor gaat?". De Algemene Vergadering van de Raad oordeelde bij arrest van 21 juni 2018 dat dit op zich het onderzoek van het verzoek tot schadevergoeding tot herstel niet verhindert. Dit verruimt de mogelijkheden tot schadevergoeding bij de Raad.

Read more

15.03.2019 BE law
De Codextrein: een hobbelig parcours

Articles - De zgn. 'Codextrein' (het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving)  deed al heel wat stof opwaaien. Niet in het minst omdat het onder meer de (administratieve) beroepsmogelijkheid voor het "betrokken publiek" ernstig beperkt. Niet geheel verwonderlijk trokken een aantal actiegroepen naar het Grondwettelijk Hof om de grondwettigheid van deze beperking in vraag te stellen. Bij arrest dd. 14 maart 2019 heeft het Grondwettelijk Hof deze beperking vernietigd. Hierna wat duiding.

Read more

Other specialists

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring