Roos Elemans

Roos Elemans

Roos Elemans
Roos Elemans
  • Associate Amsterdam
  • T. +31 20 546 05 95
  • E. roos.elemans@stibbe.com roos.elemans stibbe.com E-mail me
  • Languages: Dutch, English

Related news

05.08.2021 NL law
Netherlands FDI regime protecting national security is getting closer

Short Reads - On 30 June 2021, a legislative proposal introducing an investment screening on grounds of national security in the Netherlands was submitted to the House of Representatives. The proposal introduces an ex ante and ex post screening mechanism for investment activities related to vital providers or companies active in sensitive technology in the Netherlands. Although the regime is not yet effective, parties to a potential transaction should already account for the potential (including retroactive) effects of the regime.

Read more

29.01.2021 NL law
Publicatie en inwerkingtreding Uitvoeringswet Screeningsverordening buitenlandse directe investeringen

Short Reads - Op 4 december 2020 is een uitvoeringswet in werking getreden die bepaalde elementen uit de Verordening screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie regelt en zorgt dat Nederland voldoet aan de verplichtingen uit die verordening. Ook is er een conceptwetsvoorstel toetsing economie en nationale veiligheid verschenen. 

Read more

12.07.2021 NL law
Wetsvoorstel veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ingediend bij de Tweede Kamer

Short Reads - Op 30 juni 2021 is het wetsvoorstel voor de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo) samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een screeningsmechanisme voor investeringen, fusies en overnames die een risico vormen voor de nationale veiligheid.

Read more

29.01.2021 NL law
Publicatie en inwerkingtreding Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie

Short Reads - Op 12 juni 2020 is een wet gepubliceerd om ongewenste overnames in de telecommunicatiesector tegen te gaan: de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie. Deze wet (die de vorm heeft van een nieuw hoofdstuk in de Telecommunicatiewet) moet volgens de memorie van toelichting voorkomen dat een op basis van geopolitieke motieven handelende partij een te grote invloed krijgt op Nederlandse telecommunicatiepartijen.

Read more

01.10.2020 NL law
What to expect when you are expecting: broader investment screening in the Netherlands

Short Reads - On 8 September 2020, a draft bill setting up an ex-ante and ex-post screening mechanism for investments in companies active in vital processes or sensitive technology in the Netherlands was published for consultation. Investments, mergers and acquisitions that took place between 2 June 2020 and the entry into force of the proposed law may also be scrutinised. The draft bill is open for consultation until 7 October 2020. Companies should beware of these new developments in relation to future, and potentially past, M&A deals.

Read more

Other specialists