Roos Elemans

Roos Elemans

Roos Elemans
Roos Elemans
  • Associate Amsterdam
  • T. +31 20 546 05 95
  • E. roos.elemans@stibbe.com roos.elemans stibbe.com E-mail me
  • Languages: Dutch, English

Related news

05.08.2021 NL law
Netherlands FDI regime protecting national security is getting closer

Short Reads - On 30 June 2021, a legislative proposal introducing an investment screening on grounds of national security in the Netherlands was submitted to the House of Representatives. The proposal introduces an ex ante and ex post screening mechanism for investment activities related to vital providers or companies active in sensitive technology in the Netherlands. Although the regime is not yet effective, parties to a potential transaction should already account for the potential (including retroactive) effects of the regime.

Read more

12.07.2021 NL law
Wetsvoorstel veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ingediend bij de Tweede Kamer

Short Reads - Op 30 juni 2021 is het wetsvoorstel voor de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo) samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een screeningsmechanisme voor investeringen, fusies en overnames die een risico vormen voor de nationale veiligheid.

Read more

09.02.2022 NL law
Wetsvoorstel veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Short Reads - Het voorstel voor de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (“Wetsvoorstel Vifo”) is in behandeling bij de Tweede Kamer. Het moment van inwerkingtreding is nog onduidelijk, maar dit zal niet voor de zomer plaatsvinden. Het wetsvoorstel vormt nu al een aandachtspunt voor lopende investeringen, fusies en overnames, omdat de regels uit het Wetsvoorstel Vifo bij inwerkingtreding zullen terugwerken tot 8 september 2020.

Read more

Other specialists