Lieselotte-Schellekens

Lieselotte Schellekens

Lieselotte Schellekens
Lieselotte Schellekens
  • Junior Associate Brussels
  • T. +32 2 533 52 19
  • E. Lieselotte.Schellekens@stibbe.com Lieselotte.Schellekens stibbe.com E-mail me
  • Languages: Dutch, English, French
  • Admitted to the Brussels Bar: 2019

Related news

03.12.2019 BE law
Het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor sociale en andere specifieke diensten

Articles - Onder de vorige Richtlijn Overheidsopdrachten werden bepaalde diensten – zgn. B-diensten – uitgesloten van de toepassing van de meeste bepalingen van deze richtlijn. Bij de huidige richtlijn – Richtlijn Overheidsopdrachten 2014/24/EU – wordt deze uitsluiting opgeheven. Toch geldt er nog een specifieke regeling voor bepaalde categorieën van diensten. Voor deze categorieën is er daarom een drempel die aanzienlijk hoger is. Onder deze drempel is er een gunstregime van toepassing.

Read more

Other specialists