Koen-de-Roo

Koen de Roo

Koen de Roo
  • Junior Associate Amsterdam
  • T. +31 20 546 00 91
  • E. koen.deroo@stibbe.com koen.deroo stibbe.com E-mail me
  • Languages: Dutch, English

Related news

06.01.2022 NL law
Koen de Roo promoveert op "Bestuur van rechtspersonen"

Articles - Het bestuur is belast met het besturen van de rechtspersoon, behoudens beperkingen volgens de statuten. Deze taak geldt voor het bestuur van elke rechtspersoon. Zij is hiermee voor elke bestuurder van belang; niet het minst omdat een tekortschietende taakvervulling kan leiden tot ontslag of aansprakelijkheid. Op 9 december 2020 promoveerde Koen de Roo aan de Vrije Universiteit op een onderzoek naar de inhoud van de bestuurstaak. Zijn deze maand verschenen boek "Bestuur van rechtspersonen" behandelt de bestuurstaak in brede zin.  

Read more

Other specialists