Elisabeth Matthys

I am Elisabeth Matthys
Employment and Benefits specialist
Sports specialist

Elisabeth Matthys

Specialising in individual and collective employment law, Elisabeth creates close working relationships with her clients guiding them through every stage of a matter.

She has a broad range of expertise in transfers of undertakings and the harmonisation of employment conditions in corporate restructurings and outsourcing. In case of social conflicts, Elisabeth is often called upon to provide expert advice to works councils.

As a sports lawyer, Elisabeth assists major sports federations with advice and litigation concerning topics such as transfer rules, discrimination issues and anti-doping rules. She also assists major athletes in disputes with federations, selection criteria and in many other areas of sports law.

Elisabeth focuses on the European law aspect of employment law, as well as international employment situations. Of particular note is her experience in the employment of civil servants in public authorities, semi-public law structures, privatisations and reorganisations.

She is a frequent speaker at seminars where she addresses topics such as international employment, outsourcing, transfers of undertaking and sports law.

Elisabeth has a Magister Juris in European and comparative law from the University of Oxford (2001).

  • Languages: Dutch, French, English, German
  • Admitted to the Brussels Bar: 2001
  • Partner since: 2010

Experience

Related news

30.03.2021 BE law
Coronavirus telewerkaangifte vanaf 1 april 2021

Articles - Telethuiswerk is verplicht voor alle ondernemingen, verenigingen en diensten, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten of dienstverlening. Om versterkt te kunnen toezien op de naleving van het verplicht telethuiswerk, werd recent beslist dat alle werkgevers vanaf april 2021 maandelijks een beperkt aantal gegevens aan de RSZ moeten meedelen.

Read more

01.04.2020 BE law
Tijdelijke werkloosheid – Maatregelen aangaande telewerk, physical distancing in essentiële en niet-essentiële bedrijven – Sociale verkiezingen

Articles - Elisabeth Matthys en Dieter Demuynck bespreken tijdelijke werkloosheid ten tijde van de Covid-19 crisis. Daarnaast verklaren ze de maatregelen aangaande telewerk en physical distancing in essentiële en niet-essentiële bedrijven, en gaan ze dieper in op de impact van de crisis op de organisatie van de sociale verkiezingen.

Read more

20.03.2020 BE law
Collectieve arbeidsovereenkomst over werkloosheid wegens economische oorzaken

Short Reads - In het kader van de crisismaatregelen m.b.t. het coronavirus heeft de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten inzake de volledige of gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken. We bespreken in het kort de invloed van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Read more

Other specialists