Duco de Boer

I am Duco de Boer Corporate and M&A specialist

Duco de Boer

Duco focuses his practice on M&A (public and private), private equity and restructuring.

He was resident partner in our New York office from 2010 to 2013. Duco has a master’s in law from the University of Amsterdam and King’s College London.

Duco is a member of the American Bar Association and is registered as a foreign legal consultant with the New York State Bar.

  • Languages: Dutch, English
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 1999
  • Partner since: 2008

Experience

Related news

12.07.2021 NL law
Wetsvoorstel veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ingediend bij de Tweede Kamer

Short Reads - Op 30 juni 2021 is het wetsvoorstel voor de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo) samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een screeningsmechanisme voor investeringen, fusies en overnames die een risico vormen voor de nationale veiligheid.

Read more

21.02.2022 NL law
Consultatie Corporate Governance Code

Short Reads - Vandaag heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (de "Commissie") de consultatie naar een nieuwe Corporate Governance Code (de "Code") gepubliceerd (klik hier voor het consultatiedocument). De Commissie doet in overleg met de schragende partijen* voorstellen voor het actualiseren en nader duiden van de Code, mede naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de grotere nadruk op ESG en duurzame corporate governance, een veranderende tijdgeest en enkele wetswijzigingen.

Read more

09.02.2022 NL law
Wetsvoorstel veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Short Reads - Het voorstel voor de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (“Wetsvoorstel Vifo”) is in behandeling bij de Tweede Kamer. Het moment van inwerkingtreding is nog onduidelijk, maar dit zal niet voor de zomer plaatsvinden. Het wetsvoorstel vormt nu al een aandachtspunt voor lopende investeringen, fusies en overnames, omdat de regels uit het Wetsvoorstel Vifo bij inwerkingtreding zullen terugwerken tot 8 september 2020.

Read more

24.03.2021 NL law
Eerste Kamer neemt wetsvoorstel inroepen bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap aan

Short Reads - Op 23 maart heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat aan het bestuur van een beursvennootschap1 de mogelijkheid verschaft om, in het geval van aandeelhoudersactivisme of een vijandig openbaar bod, 250 dagen bedenktijd in te roepen. Deze bedenktijd biedt het bestuur tijd en gelegenheid voor een zorgvuldige afweging van de effecten van de genoemde situaties op de onderneming en de belangen van betrokkenen met het oog op een zorgvuldige beleidsbepaling.

Read more

Other specialists