Boris Cammelbeeck

I am Boris Cammelbeeck
Real Estate and Construction specialist
Lease and Green Lease specialist
Projects specialist
Litigation and Dispute Resolution specialist

Boris Cammelbeeck

Boris is a specialist in real estate transactions, lease law and project development.

His field of work includes advising and litigating in cases involving project development and real estate contracts concerning commercial and residential properties. For such matters, Boris acts on behalf of global retailers, real estate companies, project developers, foreign investors and banks. He also assists the owners of commercial properties in issues regarding prolonged vacancy, non-payment and squatting.

In 2019, Boris obtained his Master of Real Estate (MRE) from the Amsterdam School of Real Estate with a thesis on the main civil law and tax differences between a ground lease and a contractual lease regarding commercial properties. He is the co-editor and co-author of the second revised edition of the Handbook Commercial Lease Law and publishes regularly on his expertise. He is also a permanent guest lecturer at the University of Groningen.

Boris holds master’s degrees (both with honours) in both civil law and corporate law from the University of Leiden. He also attended Hastings College of Law in San Francisco on the L.L.B exchange program. In 2012, he completed the postgraduate course in lease law (with honours) of the Dutch Association of Lease Lawyers.

Boris is a member of the Master of Real Estate Alumni Society and the Dutch Association of Lease Lawyers.

  • Languages: Dutch, English
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 2007

Experience

Related news

23.06.2020 NL law
Huurprijsvermindering vanwege coronamaatregelen. Is dat mogelijk?

Short Reads - De economische gevolgen van de 'intelligente lockdown' beginnen voor de commerciële huursector langzaam zichtbaar te worden. Voorbeelden zijn een significante vraaguitval, gedwongen sluitingen en/of opgelegde exploitatiebeperkingen. In veel gevallen leidt dit tot een aanzienlijke omzetdaling, terwijl opschorting van de huur veelal contractueel is uitgesloten. Hebben huurders in deze coronacrisis de mogelijkheid om geheel of gedeeltelijk onder hun huurbetalingsverplichting uit te komen?

Read more

27.03.2020 NL law
Certain legal aspects of the corona crisis for the Dutch construction and rental industry

Short Reads - Read in Dutch The spread of the coronavirus has developed into a severe crisis that is also affecting the construction and rental industry in the Netherlands. Catering operators and retailers are wondering (among other difficult questions) whether they can pause their rent payments while they have no or very little turnover.

Read more

23.06.2020 NL law
Rent reduction based on Dutch government coronavirus measures: possible or not?

Short Reads - The economic consequences of the 'intelligent lockdown' for the commercial rental sector are slowly becoming visible. Examples of these consequences include a considerable drop in demand, forced closings, and government-imposed operating limitations. In many cases this leads to significant falls in turnover, while suspension of the rent is often excluded by contract. Can tenants escape their obligation to pay rent during this corona crisis?

Read more

27.12.2019 NL law
Huur van 230a-ruimte versus erfpacht; een rechtsvergelijking

Articles - In Nederland is het gebruikelijk dat commercieel vastgoed door private vastgoedbeleggers wordt verhuurd. Het gebruik van het instrument erfpacht lijkt minder populair. Uit interviews met een tiental binnenlandse en buitenlandse private vastgoedbeleggers is naar voren gekomen dat Nederlandse beleggers het idee hebben dat een erfpacht (veel) minder flexibel is dan een huur. Buitenlandse beleggers zijn over het algemeen niet goed bekend met de rechtsfiguur erfpacht en volgen bij voorkeur hetgeen in de Nederlandse markt gebruikelijk is.

Read more

Other specialists