Boris Cammelbeeck

Boris Cammelbeeck

Boris is a specialist in lease law handling many complex cases in this area.

He advises and litigates in cases involving project development, construction, sale and lease of office space, retail space and residential properties. For such issues, Boris acts on behalf of multinational retail chains, real estate companies, banks, developers and foreign investors.

In 2012, he completed the specialty course in lease law of the Dutch Association of Lease Lawyers with a ‘cum laude’ distinction.

He has a master’s in civil law and a master’s in corporate law from the University of Leiden (2001-2006). He also attended Hastings College of Law, San Francisco on the L.L.B exchange programme. Furthermore, he has completed the Stibbe MBA Highlights Programme, executive course (2010).

Boris is a member of the Dutch Association of Lease Lawyers. 

  • Languages: Dutch, English
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 2007

Experience

Related news

10.02.2015 NL law
Amsterdam Caterpillar initiative

Articles - New on our Stibbe website: a page devoted to our Caterpillar initiative. Our Amsterdam Caterpillar initiative provides strategic legal advice to start-ups and other up-and-coming companies under favourable and flexible conditions. The Caterpillar initiative was established by an enthusiastic group of young associates at our firm. Read more about the Caterpillar Initiative.

Read more

14.07.2015 NL law
Kroniek Benzinewet

Articles - Op 31 juli 2005 is de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen (Stb. 2005, 354, hierna: de Benzinewet) in werking getreden. Doel van de Benzinewet is om de prijsconcurrentie op en de toetredingsmogelijkheden tot de markt van verkoop van motorbrandstoffen langs rijkswegen te vergroten. 

Read more

26.08.2014 NL law
Huur of bruikleen?

Short Reads - n een recent arrest van het Hof Amsterdam stond de vraag centraal of tussen partijen een huur- of bruikleenovereenkomst tot stand was gekomen. Het antwoord op deze vraag is onder meer relevant, omdat alleen een huurder aanspraak kan maken op huurbescherming. Zo kan een huurovereenkomst voor winkelruimte en woonruimte slechts worden opgezegd op basis van een beperkt aantal wettelijke gronden.

Read more

02.03.2015 NL law
Nieuw 2015 ROZ-model voor de huur van kantoorruimte en andere bedrijfsruimte

Short Reads - Op 19 februari 2015 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een nieuw model huurovereenkomst kantoor- en andere bedrijfsruimte (ex art. 7:230a BW) gepubliceerd. Het vorige ROZ-model dateert uit 2003 en wordt in de markt als verhuurdersvriendelijk beschouwd. Het nieuwe ROZ-model is in overleg met onder meer huurdersbelangenorganisaties en huurrechtadvocaten tot stand gekomen.

Read more

Other specialists

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring