Anne-Marie Span

Anne-Marie Span

Anne-Marie specialises in environmental law, particularly spatial planning and nature conservation law. 

Anne-Marie regularly advises and litigates on behalf of provincial and municipal authorities, retail companies, project developers and real estate investors regarding planning and the granting of permits for (sub)urban (re)developments. 

She has a master's in public law from University of Amsterdam and a master’s in urban and regional planning at University of Utrecht. Anne-Marie attended the Stibbe MBA Highlights Programme at INSEAD (2020). 

She is a member of the Administrative Law Association and the Construction Law Association.

  • Languages: Dutch, English
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 2014

Experience

Related news

23.11.2021 NL law
De Afdeling geeft criteria voor werken met open normen in bestemmingsplannen en omgevingsplannen

Short Reads - De rechtszekerheid stelt eisen aan het werken met open normen in bestemmingsplannen. Anne-Marie Span en Jan van Oosten schreven een blog over de einduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over Retailpark Belvédère in Maastricht waarin de Afdeling criteria geeft voor het werken met die normen.

Read more

27.01.2021 NL law
20ste tranche Besluit uitvoering Crisis en herstelwet (BuChw) in werking getreden: uitzondering plan-m.e.r.-plicht voor kleine projecten voer voor procedures?

Short Reads - Op 18 december 2020 is de 20ste tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (BuChw) in werking getreden. Deze tranche voorziet er onder meer in dat voor bestemmingsplannen die zien op kleine projecten waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt, niet automatisch ook een milieueffectrapportage voor plannen (“plan-m.e.r.“) hoeft te worden verricht. In dit blogbericht bespreken wij deze wijziging.

Read more

Other specialists