Articles

‘Rolrechters, doe niet zuinig over wat extra leestijd’

‘Rolrechters, doe niet zuinig over wat extra leestijd’

‘Rolrechters, doe niet zuinig over wat extra leestijd’

07.09.2022 NL law

In het Advocatenblad van september 2022 gaat Tom Barkhuysen, Stibbe-advocaat en hoogleraar staats- en bestuursrecht in Leiden, in op het oordeel van de Hoge Raad dat processtukken in hoger beroep gelimiteerd mogen worden op 25 bladzijden.

Volgens Tom Barkhuysen gaat De Hoge Raad te gemakkelijk voorbij aan de vraag of er wel een wettelijke basis is voor het verbinden van een sanctie aan het overschrijden van de limiet en daarmee aan de eisen van toegang tot de rechter en alles wat daar mee samenhangt. ‘Zo’n belangrijke beperking, dat die alleen in het reglement van het hof kan worden geregeld. Daar heb ik heel veel vraagtekens bij.’

Lees de volledige bijdrage hier.

Auteur: Tom Barkhuysen

Bron: het Advocatenblad

Publicatiedatum: 6 september 2022

Team

Related news

30.09.2022 NL law
FAQ: Bodembeschermingsrecht

Articles - Bij de verkoop van vastgoed en grond speelt de status van de bodem vaak een grote rol. Kopers willen graag weten of er sprake is van bodemverontreiniging en zo ja, wie verantwoordelijk is voor het saneren ervan. In dit blogbericht wordt in FAQ-vorm besproken wat er juridisch gezien geldt voor de bescherming van de bodem.

Read more

28.09.2022 NL law
Europees Handvest. Termijnoverschrijding IND Asielzaak. Onverbindendheid tijdelijke wet

Articles - De overheid zal (wederom) dwangsommen moeten betalen indien de IND niet binnen de termijn op asielaanvragen beslist. De rechtbank Den Haag heeft namelijk tweemaal artikel 1 van de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND onverbindend verklaard. Zie Rb. Den Haag 24 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:2641 en Rb. Den Haag 22 april 2022, ECLI:RBDHA:2022:3776.

Read more