Conference

Pieter Schütte and Paul Vestering attend the annual Corporate Governance Conference of the IBA

Pieter Schütte and Paul Vestering attend the annual Corporate Governance Conference of the IBA

Pieter Schütte and Paul Vestering attend the annual Corporate Governance Conference of the IBA

16.09.2022 NL law

Pieter Schütte and Paul Vestering will be attending the 7th edition of the annual Corporate Governance Conference of the IBA on 19 and 20 September in Frankfurt, Germany.

Topics that will be covered include ‘Executive compensation’, ‘The role of the corporation in society; shareholder values vs stakeholder models’ and ‘Corporate culture and the board’s responsibility in getting it right’.

Pieter is one of the two co-chairs of the conference and Paul will be co-chairing the Employee Representation panel on Tuesday. This session’s objective is to review the impact of different corporate governance models of employee representation on boards and identify the benefits hereof for corporate performance. 

For more information on the conference check the website by clicking here.

Related news

21.09.2022 NL law
Overlappende verplichtstellingen: is ingrijpen van de wetgever nodig?

Articles - Is het bereiden, samenstellen en leveren van maaltijden aan particulieren en zorginstellingen een vorm van gemaksvoeding of een vorm van contractcatering? Moet een franchisenemer van Bakker Bart gezien worden als een bakkersbedrijf of als een horecaonderneming? Dit zijn twee voorbeelden van situaties waarin tot aan het hof is geprocedeerd over de (dreigende) overlap van werkingssferen van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen (Bpf(‘en)).

Read more

27.07.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen, zoals de publicatie van het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more