Inside Stibbe

Stibbe appoints two new partners

Stibbe appoints two new partners

Stibbe appoints two new partners

28.06.2022 BE law

Stibbe Brussels proudly announces the promotions of Guan Schaiko (Environment & Planning) and Pieter Nobels (Banking & Finance) to partner. The new appointments will take effect on 1 July 2022.

Nederlandstalige versie | Version française

Guan Schaiko (37) started his career at Stibbe in 2011 in our Environment & Planning practice. He has considerable expertise in planning and environmental law, particularly in EU regulatory (waste, chemicals, and impact assessments), nuclear law, and nature conservation. He assists public authorities, property developers, and the industry with the regulatory aspects of project development, land use initiatives, and nature conservation. In addition, he has a specific expertise and interest in ESG and the protection of fundamental rights. Guan is the author of several publications in the field of planning and environmental law as well as human rights. He is also a core member of the editorial staff of the law journal Milieu- en Energierecht (MER), which focuses on environmental and energy law.

Pieter Nobels (34) joined Stibbe in 2011 and has since then grown into a recognised specialist in the field of complex banking and finance matters. He advises companies, financial institutions, and public authorities on a wide range of Belgian and international financial transactions. Pieter is a debt capital markets expert who specialises in corporate and government bonds, structured finance, securitisations, and derivatives. Major Belgian companies often call upon him to assist them with the issuance and offering of bonds, including green bonds. Pieter also advises clients on financial regulation matters, such as M&A transactions in the financial sector. He is regularly involved in mergers and acquisitions of credit institutions, insurance companies, and payment services providers. 

The partner appointments of Guan and Pieter follow the recent promotions to counsel of Stefanie François and Bastiaan Schelstraete in the Environment & Planning practice and Pieter-Jan Leemen in the Banking & Finance practice.

Wouter Ghijsels, Managing Partner of Stibbe Brussels: “We are proud to appoint Guan and Pieter as partners and to give them the opportunity to continue to grow within our firm. Together with the recent counsel promotions in these practice groups and the strong teams of young, talented lawyers in two practice areas where complex laws and regulations are a day-to-day reality, we can help clients future-proof their business. With topics such as climate change and sustainability becoming increasingly important, Guan’s promotion will further reinforce our Environment & Planning practice in view of future challenges and the transition to a sustainable economy. Pieter’s specialised expertise in structured finance and financial regulation is very relevant in an increasingly complex world and will undoubtedly further strengthen our recognised Banking & Finance practice.”

Website - Guan & Pieter 2

Team

Related news

27.07.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen, zoals de publicatie van het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more

12.08.2022 NL law
Reactie op ‘De lucht geklaard … Aan de slag met resultaatgerichte grenswaarden voor industriële emissies om 50% reductie te bereiken in 2030’

Articles - Met veel belangstelling hebben Anna Collignon en Jelmer Ypinga  de bijdrage van Borgers en Molendijk in dit nummer van TO gelezen. Hierin borduren zij voort op het eerder verschenen advies dat zij als adviseurs van KokxDeVoogd schreven in opdracht van Rijkswaterstaat. Het advies bevat een mooi overzicht van de huidige en toekomstige juridische instrumenten die van belang (zullen) zijn bij het stellen van emissiegrenswaarden.

Read more

09.08.2022 NL law
Bouwen en stikstofdepositie anno 2022: een (on)mogelijke opgave?

Articles - De stikstofproblematiek houdt de gemoederen sinds de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) al geruime tijd bezig. In onze eerdere artikelen in voorgaande jaren schetsten wij de stand van zaken op dat moment. Omdat de ontwikkelingen sindsdien niet zijn uitgebleven – integendeel – bestaat alle aanleiding voor een update.

Read more

21.07.2022 NL law
Dutch Supreme Court decides against the pledgeability of non-transferable claims

Articles - Lawyers occasionally wonder how the law ended up as it is. We had that experience after the Dutch Supreme Court’s decision of 1 July 2022 (Rabobank/Ten Berge q.q.; ECLI:NL:HR:2022:984), regarding the possibility or impossibility of pledging a claim. The Supreme Court decided that claims that have been made non-transferable under property law in a contractual agreement between a creditor and a debtor, cannot be pledged either.

Read more