Articles

Koen de Roo promoveert op "Bestuur van rechtspersonen"

Koen de Roo promoveert op "Bestuur van rechtspersonen"

Koen de Roo promoveert op "Bestuur van rechtspersonen"

06.01.2022 NL law

Het bestuur is belast met het besturen van de rechtspersoon, behoudens beperkingen volgens de statuten. Deze taak geldt voor het bestuur van elke rechtspersoon. Zij is hiermee voor elke bestuurder van belang; niet het minst omdat een tekortschietende taakvervulling kan leiden tot ontslag of aansprakelijkheid. Op 9 december 2020 promoveerde Koen de Roo aan de Vrije Universiteit op een onderzoek naar de inhoud van de bestuurstaak. Zijn deze maand verschenen boek "Bestuur van rechtspersonen" behandelt de bestuurstaak in brede zin.

 

Wat is de inhoud van de bestuurstaak?

Onder de bestuurstaak vallen algemene plichten van het bestuur als die tot de behartiging van het belang van de rechtspersoon, maar ook specifieke plichten op het gebied van administratie en registratie, vermogensbeheer, rekening en verantwoording, organisatie van vergaderingen en toezicht op werknemers en concerndochters. Ook beperkingen van de bestuursbevoegdheid komen in het onderzoek aan bod. Wanneer mag het bestuur bijvoorbeeld de opvolging van een instructie weigeren? En welk bestuurshandelen is aan goedkeuring onderworpen?

Handzaam en actueel naslagwerk

Het boek combineert een brede opzet met een gedetailleerde bespreking van kwesties waarmee bestuurders geconfronteerd kunnen worden. Uniek aan de titel is dat de bestuurstaak bij alle rechtspersoonsvormen in één integrerend geheel behandeld wordt. De uitgave is bovendien geactualiseerd en bijgewerkt voor de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de wettelijke bedenktijd voor het bestuur van beursvennootschappen. Het boek biedt daarmee een handzaam naslagwerk voor praktijk en wetenschap.

"Bestuur van rechtspersonen" is opgenomen in de boekenreeks van het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO). Het boek is nu hier beschikbaar, in de boekhandel en in databases als Navigator. Tevens is de vrij toegankelijke inhoudsopgave hier te bekijken.

Bestuur_van_rechtspersonen_image

 

Team

Related news

13.01.2022 NL law
Overbruggingsregeling windturbinenormen na uitspraak windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Short Reads - In een Kamerbrief van 17 december 2021 bespreekt de toenmalige staatssecretaris van I&W het 'Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele'. Dat programma, waarbij ministeries en decentrale overheden betrokken zijn, moet bevoegde gezagen ondersteunen bij hun besluitvorming over windturbines en voorziet onder meer in een overbruggingsregeling voor vergunde en bestaande windparken. De belangrijkste punten uit die Kamerbrief en enkele andere relevante gevolgen die de uitspraak Delfzijl Zuid Uitbreiding tot nu toe heeft gehad, bespreken wij in dit blog.

Read more

11.01.2022 EU law
2022: the big reveal of 2021’s competition law promises

Short Reads - 2021 was riddled with sneak previews of a “review of competition policy tools with unprecedented scope and ambition”. These sneak previews, alongside 2021’s other competition law developments, seem to point in the direction of a more ‘social’ side to competition law in 2022, as well as looming Big Tech and Big Pharma battles, intensified (international) cooperation, more clarity on merger-related obligations for companies, and shiny new vertical and horizontal block exemption regulations. 2022 will reveal how and when the revised tools will materialise.

Read more

11.01.2022 NL law
Webinar "Trends en ontwikkelingen in het bestuurs- en omgevingsrecht"

Seminar - Tijdens een webinar op donderdag 20 januari, 15.00 – 17.00 uur, gaan de bestuursrechtadvocaten van Stibbe in op relevante trends en ontwikkelingen in het Bestuurs- en omgevingsrecht. Er wordt teruggekeken op de belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen jaar en u wordt geïnformeerd over wat u in 2022 kunt verwachten.

Read more

11.01.2022 NL law
De beursvennootschap, AVA-seizoen 2022

Articles - Bij de voorbereiding van de algemene vergadering in 2022 worden beursvennootschappen geconfronteerd met onzekere factoren rondom COVID-19, de invloed van vergaderseizoenen 2020, 2021 en de in werking tredende Diversiteitswet, en toenemende verankering van ESG in het corporate landschap. In het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk staan Lieke Stroeve en Manon Cremers stil bij de actiepunten voor AVA-seizoenen 2022 en 2023.

Read more