Articles

Koen de Roo promoveert op "Bestuur van rechtspersonen"

Koen de Roo promoveert op "Bestuur van rechtspersonen"

Koen de Roo promoveert op "Bestuur van rechtspersonen"

06.01.2022 NL law

Het bestuur is belast met het besturen van de rechtspersoon, behoudens beperkingen volgens de statuten. Deze taak geldt voor het bestuur van elke rechtspersoon. Zij is hiermee voor elke bestuurder van belang; niet het minst omdat een tekortschietende taakvervulling kan leiden tot ontslag of aansprakelijkheid. Op 9 december 2020 promoveerde Koen de Roo aan de Vrije Universiteit op een onderzoek naar de inhoud van de bestuurstaak. Zijn deze maand verschenen boek "Bestuur van rechtspersonen" behandelt de bestuurstaak in brede zin.

 

Wat is de inhoud van de bestuurstaak?

Onder de bestuurstaak vallen algemene plichten van het bestuur als die tot de behartiging van het belang van de rechtspersoon, maar ook specifieke plichten op het gebied van administratie en registratie, vermogensbeheer, rekening en verantwoording, organisatie van vergaderingen en toezicht op werknemers en concerndochters. Ook beperkingen van de bestuursbevoegdheid komen in het onderzoek aan bod. Wanneer mag het bestuur bijvoorbeeld de opvolging van een instructie weigeren? En welk bestuurshandelen is aan goedkeuring onderworpen?

Handzaam en actueel naslagwerk

Het boek combineert een brede opzet met een gedetailleerde bespreking van kwesties waarmee bestuurders geconfronteerd kunnen worden. Uniek aan de titel is dat de bestuurstaak bij alle rechtspersoonsvormen in één integrerend geheel behandeld wordt. De uitgave is bovendien geactualiseerd en bijgewerkt voor de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de wettelijke bedenktijd voor het bestuur van beursvennootschappen. Het boek biedt daarmee een handzaam naslagwerk voor praktijk en wetenschap.

"Bestuur van rechtspersonen" is opgenomen in de boekenreeks van het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO). Het boek is nu hier beschikbaar, in de boekhandel en in databases als Navigator. Tevens is de vrij toegankelijke inhoudsopgave hier te bekijken.

Bestuur_van_rechtspersonen_image

 

Team

Related news

29.06.2022 NL law
Abortus: (g)een zaak van grondrechten

Short Reads - De regeling van abortus blijft de gemoederen bezighouden. Discussies over de afweging van de daarbij betrokken grondrechten (het recht op leven versus het recht op zelfbeschikking) spelen daarbij een belangrijke rol. Maar kan de abortuskwestie door politici en rechters wel bevredigend worden opgelost op basis van het afwegen van deze grondrechten?

Read more

27.06.2022 NL law
Stibbe appoints Nora Offergelt as Counsel

Inside Stibbe - We are pleased to announce that Stibbe Amsterdam has appointed Nora Offergelt as Counsel as of 1 July 2022. With Nora’s appointment, Stibbe expands its Equity Capital Market practice at senior level.

Read more