Articles

E-book: belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht 2021 in blogs en podcasts

E-book: belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht

E-book: belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht 2021 in blogs en podcasts

20.01.2022 NL law

De bestuursrechtadvocaten van Stibbe in Amsterdam bloggen regelmatig over actuele onderwerpen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht. In dit e-book zijn voor u de belangrijkste bestuursrechtelijke blogs en podcasts over 2021 gebundeld. Deze blogs geven een goed beeld van de ontwikkelingen uit het afgelopen jaar. Veel van deze ontwikkelingen zetten zich voort in 2022. Onderwerpen waarover we het komende jaar waarschijnlijk nog veel gaan horen zijn:

1. Corona

De Covid-19 pandemie heeft diverse staats- en bestuursrechtelijke vragen opgeworpen. Onder meer over digitalisering, staatssteun en de NOW-subsidie. Het komende jaar zal nog steeds in het teken staan van Corona gelet op de vele subsidieterugvorderingen die zullen komen. De vraag rijst welke bestuursrechtelijke Corona-maatregelen ook na de pandemie het behouden waard zijn.

2. Emissies naar de lucht, waaronder stikstof en energietransitie

Om de klimaatverandering af te remmen en de transitie naar andere bronnen van energie te versnellen, worden energie- en klimaatdoelen gesteld op internationaal, Europees, nationaal en regionaal niveau. Denk bijvoorbeeld aan de concrete inzet en het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Er zijn ook andere initiatieven om emissies naar de lucht van stoffen te beperken, zoals het Schone Lucht Akkoord. We verwachten veel aandacht voor deze onderwerpen ook bij vergunningverlening voor de industrie. Daarnaast verwachten we dat de stikstofproblematiek ook in 2022 zal blijven zorgen voor veel uitspraken over vergunningverlening en intrekkingsverzoeken van bestaande natuurvergunningen. Met de aparte Minister voor Natuur en Stikstof kijken we ook uit naar nieuwe concrete (uitvoerings) maatregelen.

3. Evenredigheid en maatwerk

De kinderopvangtoeslagaffaire heeft het thema maatwerk en evenredigheid hoog op de bestuursrechtelijke agenda gezet. In 2022 wordt een belangrijke uitspraak verwacht van de Afdeling bestuursrechtspraak over evenredigheid. Het coalitieakkoord kondigt aan dat er een vorm van grondwettoetsing komt. Gaat in 2022 artikel 120 Grondwet eindelijk op de schop?

4. Omgevingswet

De invoeringsdatum is nog steeds 1 juli 2022. Dat betekent in 2022 veel vragen over overgangsrecht en eerste ontwikkelingen.

Het e-book is gemakkelijk te downloaden door te klikken op onderstaande button. Neemt u bij vragen gerust contact met ons op.

 ebookbutton

Team

Related news

17.05.2022 NL law
Mobiliteit en de Omgevingswet: met het Besluit werkgebonden personenmobiliteit wil de regering sturen op verduurzaming van woonwerkverkeer en zakelijk verkeer

Short Reads - Het Besluit werkgebonden personenmobiliteit is op 19 april 2022 aan de Staten-Generaal voorgehangen. Dit besluit verplicht ondernemingen met meer dan 100 werknemers om gegevens aan te leveren over hun woon-werk verkeer en zakelijke verkeer van werknemers. Het besluit strekt tot naleving van de Europese Klimaatwet, de Green deal en de Klimaatwet. In dit blog belichten wij de belangrijkste aspecten van het besluit.

Read more

11.05.2022 NL law
Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence

Short Reads - On 23 February 2022 the European Commission (the "Commission") published a proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (the "CSDD proposal"). This long awaited proposal – if adopted unchanged – will require certain (very) large EU and non EU companies to set 

Read more