Articles

Lokaal maatwerk ingesnoerd

Lokaal maatwerk ingesnoerd

Lokaal maatwerk ingesnoerd

30.08.2022 NL law

Het rijk herpakt de regie op de ruimtelijke ordening, en gemeenten worden daardoor vaker beperkt in hun vrijheden om eigen regels voor de fysieke leefomgeving te stellen. Zo wordt lokaal maatwerk ondergeschikt aan de centrale regie op de woningbouw en energietransitie.

Dat is enerzijds logisch, verduidelijkt onze collega Jan van Oosten in een interview in het VNG Magazine, want er is dringend actie nodig op het gebied van woningbouw en energietransitie. Anderzijds stapt minister Hugo de Jonge hiermee af van het uitgangspunt van de nieuwe Omgevingswet, die (mogelijk) per 1 januari in werking treedt en de verantwoordelijkheid voor de fysieke leefomgeving zo veel mogelijk bij de gemeenten legt. Dat wringt.

Lees het volledige interview met Jan in het VNG Magazine hier.

Related news

30.09.2022 NL law
FAQ: Bodembeschermingsrecht

Articles - Bij de verkoop van vastgoed en grond speelt de status van de bodem vaak een grote rol. Kopers willen graag weten of er sprake is van bodemverontreiniging en zo ja, wie verantwoordelijk is voor het saneren ervan. In dit blogbericht wordt in FAQ-vorm besproken wat er juridisch gezien geldt voor de bescherming van de bodem.

Read more

28.09.2022 NL law
Europees Handvest. Termijnoverschrijding IND Asielzaak. Onverbindendheid tijdelijke wet

Articles - De overheid zal (wederom) dwangsommen moeten betalen indien de IND niet binnen de termijn op asielaanvragen beslist. De rechtbank Den Haag heeft namelijk tweemaal artikel 1 van de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND onverbindend verklaard. Zie Rb. Den Haag 24 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:2641 en Rb. Den Haag 22 april 2022, ECLI:RBDHA:2022:3776.

Read more