Short Reads

DNB to start integrity investigations at payment and e-money institutions

DNB to start integrity investigations at payment and e-money institutions

DNB to start integrity investigations at payment and e-money institutions

26.08.2022 NL law

On 25 August 2022, the Dutch Central Bank (De Nederlandsche Bank, "DNB") announced that it will start investigations at payment and e-money institutions that have (substantially) grown during the past few years. DNB will specifically focus on the management of integrity risks. 

Which institutions will be investigated will depend on the percentage growth with respect to the transaction volume and/or the amount of merchants. The selected institutions will receive a questionnaire from DNB in which DNB, based on the IRAP (integrity risk report) information, will ask further questions about the growth and management of integrity risks. The investigation will focus on the growth on one hand and on the increase of integrity risks on the other hand. Specifically, DNB will assess whether fast growing payment institutions and e-money institutions comply with the Dutch Financial Supervision Act (Wet op het financieel toezicht) and the Dutch Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

DNB will start its investigation in Q3 of 2022 and wishes to finalize their findings in the first half of 2023. If DNB considers that an institution does not comply with the applicable laws and regulations, DNB can take enforcement measures. 

DNB’s announcement coincides with the continuous focus on the integrity of the financial markets and efforts to combat financial economic crimes in the Netherlands.


 

Team

Related news

13.09.2022 NL law
Afdeling oordeelt: geen algemene plicht tot nul-emissie van zeer zorgwekkende stof PFOS bij watervergunning voor lozing.

Short Reads - Recent oordeelde de Afdeling dat er bij de watervergunning voor lozingen geen algemene plicht is voor nul-emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). De beste beschikbare technieken (BBT) bij een lozing eisen ook geen nul-emissie van ZZS voor alle lozingen. Dit is voor zover wij weten de eerste uitspraak waarin de Afdeling dit expliciet overweegt. Wij lichten deze uitspraak hierna uitgebreider toe.

Read more

28.07.2022 NL law
Zuiver commercieel belang ook gerechtvaardigd belang: Raad van State laat zich er niet over uit

Short Reads - Op 27 juli 2022 heeft de Raad van State bevestigd dat de Autoriteit Persoonsgegevens onterecht een boete van € 575.000 aan VoetbalTV heeft opgelegd. De hoop bestond dat de Afdeling antwoord zou geven op de vraag of de AP terecht of onterecht meent dat een zuiver commercieel belang géén gerechtvaardigd belang kan zijn in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het antwoord op deze vraag blijft echter uit.  

Read more

13.09.2022 NL law
FAQ: verbeurte, invordering en verjaring van een bestuursrechtelijke last onder dwangsom

Short Reads - In bestuursrechtelijke handhavingstrajecten zetten bestuursorganen vaak het instrument van de last onder dwangsom in. Bestuursorganen beogen met een last onder dwangsom herstel naar de rechtmatige toestand te bewerkstelligen en normconform gedrag af te dwingen. Een dwangsom zorgt enkel voor normconform gedrag als een dwangsom ook daadwerkelijk geeffectueerd wordt. Zo gaan verbeurte van een dwangsom en de invordering daarvan hand in hand.

Read more

28.07.2022 NL law
Purely commercial interest also a legitimate interest? Council of State leaves the question unanswered.

Short Reads - On 27 July 2022, the Council of State confirmed that the Dutch Data Protection Authority wrongly imposed a €575,000 fine on VoetbalTV. But the Council did not answer the question whether the AP rightly or wrongly believes that a purely commercial interest cannot be a legitimate interest within the meaning of the General Data Protection Regulation.

Read more