Short Reads

Seminar ‘Nieuw pensioencontract voor werkgevers’

Seminar ‘Nieuw pensioencontract voor werkgevers’

Seminar ‘Nieuw pensioencontract voor werkgevers’

20.04.2022 NL law

Op 19 april 2022 vond het Stibbe seminar ‘Nieuw pensioencontract voor werkgevers’ plaats. Paul Vestering, Diederik Kok, Phinney Disseldorp en Willem Eikelboom (WTW) bespraken het nieuwe pensioenstelsel op basis van het Wetsvoorstel toekomst pensioenen (Wtp) vanuit juridisch én financieel perspectief. 

In een interactieve setting gingen de sprekers onder meer in op het karakter van de drie verschillende pensioenovereenkomsten (solidaire premieovereenkomst, flexibele premieovereenkomst en premie-uitkeringsovereenkomst) die werkgevers als gevolg van de Wtp kunnen kiezen met het bijbehorende tijdpad met mijlpalen. Ook bespraken zij de verschillende keuzemogelijkheden die werkgevers hebben ten aanzien van (i) het type en de inhoud van de pensioenregeling, (ii) de doelstellingen van de pensioenregeling, (iii) de juridische risico’s van het (al dan niet) invaren en (iv) het besluit tot (eventuele) compensatie. Verder kwamen de binding van de deelnemers, slapers en gepensioneerden aan (gewijzigde) pensioenovereenkomsten, de bevoegdheidsverdeling tussen werkgever en pensioenuitvoerder en het overgangsrecht aan de orde. Willem Eikelboom besprak enkele financiële aspecten van het nieuwe pensioenstelsel, zoals de dubbele transitie, de fiscale ruimte, de financiële consequenties van het type pensioenovereenkomst, invaren, de transitie en compensatie en het overgangsrecht bij voortzetting van de leeftijdsgerelateerde premie.

• Klik hier voor de presentatie (slides) van dit seminar.

Wij zullen de komende tijd specifieke onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel verder uitdiepen en aandacht besteden aan de volgende stappen in het wetgevingsproces. Indien u daarin interesse heeft, kijk op onze website ‘Nieuw pensioenstelsel’ en houdt onze uitnodigingen in de gaten.

Stibbe website Nieuw pensioenstelsel

De Stibbe pensioengroep volgt het wetgevingsproces van de Wtp op de voet en houdt u via onze website ‘Nieuw pensioenstelsel’ op de hoogte. Op deze website houden wij de actuele ontwikkelingen bij, maken de relevante documenten eenvoudig toegankelijk en zetten op een rij wat de werkgever wanneer moet gaan doen. Tevens is op onze Wet(s)voorstel toekomst pensioenen-pagina de mark-up van de Pensioenwet, inclusief Wtp beschikbaar.

Team

Related news

27.06.2022 NL law
Kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken door intensivering handhaving door Belastingdienst en uiterlijk per 1 januari 2025 opheffing van het handhavingsmoratorium

Articles - Op vrijdag 24 juni jl. hebben de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst een schriftelijke kabinetsreactie gegeven op de rapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) en de Auditdienst Rijk (ADR) over de handhaving op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst. Johan Vrolijk bespreekt in dit blogbericht de kabinetsreactie nadat eerst kort is ingegaan op de achtergrond, het geldende handhavingsmoratorium en de rapporten van de ARK en ADR.

Read more

11.05.2022 NL law
De afweging van grondrechten in het kader van corona

Articles - COVID-19 heeft de maatschappij voor dilemma’s geplaatst bij de afweging van volksgezondheid en bescherming van kwetsbaren tegenover vrijheden van het individu. In Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context schetsen Frederiek Fernhout en Judica Krikke de onderliggende rechten en vrijheden die vastgelegd zijn in het Europese grondrechtenkader, de AVG en nationale arbeidswetgeving en bespreken zij hoe deze tegen elkaar moeten worden afgewogen in de context van coronamaatregelen.

Read more

11.05.2022 NL law
Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence

Short Reads - On 23 February 2022 the European Commission (the "Commission") published a proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (the "CSDD proposal"). This long awaited proposal – if adopted unchanged – will require certain (very) large EU and non EU companies to set 

Read more