Articles

Reactie Stibbe op het Voorstel voor herziening van de Corporate Governance Code

Reactie Stibbe op het Voorstel voor herziening van de Corporate Gover

Reactie Stibbe op het Voorstel voor herziening van de Corporate Governance Code

28.04.2022 NL law

Op 21 februari 2022 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (de “Commissie”) een Consultatiedocument (het “Voorstel”) gepubliceerd met voorstellen voor actualisatie van de Nederlandse Corporate Governance Code (de “Code”). 

De consultatieperiode duurde acht weken en eindigde op 17 april 2022. Stibbe heeft een Consultatiereactie ingediend. Naast de waardering die we hebben voor het Voorstel van de Commissie plaatsen wij bij enkele aan het Voorstel ten grondslag liggende uitgangspunten een vraagteken. Daarnaast maken wij enkele opmerkingen bij de verschillende Principes/Best practice bepalingen voor zover het Voorstel daarin wijzigingen voorstelt.

De Commissie streeft ernaar om met inachtneming van de reacties nog dit jaar een aangepaste Code vast te stellen en aan het kabinet te zenden met het verzoek om de aangepaste Code wettelijk te verankeren. De reacties op de consultatie worden pas openbaar gemaakt bij publicatie van de herziene Code. De Commissie is voornemens om een verantwoordingsdocument te publiceren om in hoofdlijnen toe te lichten hoe de verschillende consultatiereacties zijn meegenomen.

De herziene Code zou in werking kunnen treden vanaf het boekjaar beginnend op of na 1 januari 2023.

Team

Related news

09.02.2022 NL law
Voortgang wetsvoorstel registratie UBO's van trusts en soortgelijke juridische constructies

Short Reads - Op 16 december 2021 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (de "Implementatiewet") aangenomen. Enkele onderdelen uit de Implementatiewet zijn op 28 januari 2022 in werking getreden; dat geldt nog niet voor het register voor trusts en soortelijke juridische constructies. Door de korte overgangsperiode (3 maanden) na inwerkingtreding van deze wet dient niettemin tijdig aandacht te worden besteed aan de registratie van UBO('s) van trusts en Nederlandse fondsen voor gemene rekening.

Read more

09.02.2022 NL law
De deadline voor registratie UBO('s) in het UBO-register nadert

Short Reads - Vennootschappen en andere juridische entiteiten hebben tot 27 maart 2022 voor de registratie van hun UBO’s (ultimate beneficial owners) bij het Nederlandse UBO-register. De rechtmatigheid van het UBO-register wordt door de stichting Privacy First betwist en door de Luxemburgse rechter zijn prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU, maar tot op heden is de UBO-wetgeving in werking en daarmee blijft de verplichting tot registratie actueel.

Read more