Short Reads

DNB to start investigations on compliance with sanction regulations

DNB to start investigations on compliance with sanction regulations

DNB to start investigations on compliance with sanction regulations

06.04.2022 NL law

On 30 March 2022, the Dutch Central Bank (De Nederlandsche Bank, "DNB") announced that it will start investigations to determine whether financial institutions take sufficient measures to comply with sanction regulations. 

DNB already assessed which financial institutions should potentially take measures following the new sanctions set in February 2022. DNB shall now investigate whether these institutions have sound business operations to adequately and timely freeze assets of sanctioned persons, stop providing services, goods or funds to such persons, directly or indirectly. Additionally, DNB shall assess whether institutions comply with the requirement to immediately notify DNB after a sanctions 'hit'. Financial institutions will be informed by DNB about the timeline of DNB's investigation.

If DNB considers that an institution did not comply with the applicable sanction regulations, or whether the business operations are not adequately in place to comply with the Dutch Sanctions Act 1977 and the rules promulgated thereunder, DNB can take enforcement measures and/or notify the Dutch Public Prosecution Service ("Openbaar Ministerie"). We refer to the newsletter of DNB of 4 March 2022 in which DNB explains what it expects from financial institutions after a sanctions 'hit'.

DNB’s announcement coincides with pressure from the Dutch Parliament on the government to make the adoption of sanctions and enforcement thereof a key priority.

Team

Related news

02.11.2021 NL law
Evidentiecriterium door de Afdeling ontgroend: weigering om terug te komen van boete evident onredelijk

Short Reads - De Afdeling oordeelt in haar uitspraak van 28 april 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:908) voor de eerste keer expliciet dat een weigering om van een in rechte onaantastbaar besluit terug te komen evident onredelijk is. Dat de Afdeling het door haar afgestofte evidentiecriterium nu ook toepast, is een goede reden om deze uitspraak te bespreken in een blog. In dit blog gaan wij daarnaast ook in op enkele elementen uit de Wet arbeid vreemdelingen die in de uitspraak naar voren komen.

Read more

31.01.2022 NL law
Dutch Council of State cross-border decision: Minister rightly imposed fines on Curacao-based online platform for medicinal products

Short Reads - In the summer of 2021, the Dutch Council of State ruled that the Curacao-based company responsible for the website Dokteronline.com had rightly received two administrative fines. On the basis of two judgments (ECLI:NL:RVS:2021:1422 and ECLI:NL:RVS:2021:1421), we will discuss the role of brokers in medicinal products, the sanctioning of foreign legal entities, and cross-border enforcement of sanctions; all themes that are relevant both within and outside the field of pharmaceutical law.

Read more

31.01.2022 NL law
Grensoverschrijdende uitspraak van de Afdeling: Minister legt terecht boetes op aan in Curaçao gevestigd online platform voor geneesmiddelen

Short Reads - In de zomer van 2021 oordeelde de Afdeling dat het in Curaçao gevestigde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de website Dokteronline.com terecht twee bestuurlijke boetes opgelegd heeft gekregen. Aan de hand van twee uitspraken (ECLI:NL:RVS:2021:1422 en ECLI:NL:RVS:2021:1421) bespreken wij de rol van bemiddelaar in geneesmiddelen, het sanctioneren van buitenlandse rechtspersonen en het grensoverschrijdend ten uitvoer leggen van sancties. Onderwerpen die zowel binnen het geneesmiddelenrecht als daarbuiten relevant zijn.

Read more