Articles

WAMCA – exclusieve belangenbehartiger, inclusief complicaties

WAMCA – exclusieve belangenbehartiger, inclusief complicaties

WAMCA – exclusieve belangenbehartiger, inclusief complicaties

07.09.2021 NL law

De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) heeft de figuur van de exclusieve belangenbehartiger (EB) geïntroduceerd. Branda Katan en Marnix Wallinga verkennen scenario’s die zich kunnen voordoen bij conflicten tussen concurrerende belangenbehartigers en andere complicaties in verschillende fases van een collectieve procedure.

De WAMCA heeft nieuwe fenomenen in het burgerlijk procesrecht geïntroduceerd, waaronder die van de EB. De wet trechtert vorderingen van verschillende eiseressen tegen dezelfde gedaagde tot één procedure. De EB treedt in de samengevoegde procedure op voor de belangen van alle personen voor wie de collectieve actie is ingesteld. Dit model beoogt te voorkomen dat aangesproken partijen worden geconfronteerd met collectieve acties door verschillende belangenbehartigers die opkomen voor de belangen van (deels) dezelfde gedupeerden. Het basismodel gaat uit van één EB en een ondergeschikte rol voor de andere eiseressen.

In de praktijk kunnen zich conflictsituaties en complicaties voordoen bij concurrerende belangenbehartigers waarvoor wet en wetsgeschiedenis geen oplossing bieden. Veel is namelijk niet uitdrukkelijk geregeld, soms wijken partijen af van de regels en soms is onduidelijk hoe de belangen van alle (potentiële) procespartijen gewaarborgd worden.

In hun recente bijdrage in het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging behandelen Branda Katan en Marnix Wallinga een aantal knelpunten die op de loer liggen in verschillende fases van een collectieve procedure. Achtereenvolgens komen aan bod:

  • Aanvang van de procedure: uitbrengen, indienen en publiceren van de dagvaarding (par. 2);
  • Concurrerende belangenbehartigers en de aanloop naar benoeming van de EB: ‘verkeerd’ uitgebrachte dagvaardingen, verlenging van de termijn en andere verwikkelingen (par. 3);
  • Aanwijzing van de EB: proces, criteria en modaliteiten (par. 4);
  • (Dis)functioneren van de EB bij het voeren van de collectieve procedure: conflictsituaties en dergelijke (par. 5).

 

Klik hier voor de volledige publicatie.

Auteur: Branda Katan en Marnix Wallinga

Bron: Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2021, nummer 3

Publicatiedatum: 18 augustus 2021

Team

Related news

17.09.2021 NL law
Illusies van een dashboardsamenleving

Articles - Steven Hijink plaatst in zijn column in Ondernemingsrecht kritische kanttekeningen bij enkele aspecten van het voorontwerp voor de Wet toekomst accountancysector, dat op 9 juli 2021 is gepubliceerd.

Read more

26.08.2021 BE law
Sarah De Wulf and Malik Baba co-authored a book dedicated to the legal aspects of the video-game industry

Articles - The book, entitled 'Legal Aspects of the video-game industry', provides a first answer to the most important legal questions that might arise in the lifecycle of a video-game company. These insights are intended to be applicable irrespective of jurisdictions, illustrated by real-life situations and easy to read for individuals without a legal background.

Read more

05.08.2021 NL law
Unauthorized representation: liability of the intermediary

Short Reads - This blog is one of the blogs in a series called “Commercial contracts in the Netherlands”. It is discussed as to under which circumstances third parties can hold the intermediary liable for damage suffered due to unauthorized representation, alongside discussion of the various legal bases for liability.

Read more

03.09.2021 NL law
Don’t get scammed, and don’t let scammers scam: the legal framework for mistaken payments clarified

Short Reads - “Bol.com mistakes scammers for Brabantia and pays €750,000’’ read headlines in The Netherlands in May 2021. After receiving an e-mail written in flawed Dutch (with some English in between), Bol.com paid €750,493.09 to what it thought was a new bank account in Spain of an existing Dutch/Belgian supplier, Brabantia. The court ruled that Bol.com could not rely on the fact that the company had already paid the scammer pretending to be Brabantia and that Bol.com was therefore not discharged by payment (ECLI:NL:RBMNE:2021:1528).

Read more