Short Reads

Wijziging termijnen voor de vaststellingsaanvragen onder de NOW-2 en NOW-3

Wijziging termijnen voor de vaststellingsaanvragen onder de NOW-2 en

Wijziging termijnen voor de vaststellingsaanvragen onder de NOW-2 en NOW-3

28.10.2021 NL law

De termijnen waarbinnen werkgevers een aanvraag om vaststelling van de NOW-subsidie onder de NOW-2 en NOW-3 kunnen indienen zijn gewijzigd.

Voor de NOW-2 is de aanvraagtermijn verlengd tot en met 31 maart 2022. Volgens de minister is het UWV op de oorspronkelijke einddatum 5 januari 2022 nog volop bezig met het verwerken van de vaststellingsaanvragen van de NOW-1 subsidie, wat zou kunnen leiden tot capaciteitsproblemen en een verhoogd risico op fouten. Bovendien was de oorspronkelijke termijn korter dan de aanvraagtermijn voor de subsidievaststelling onder de andere tranches. Met de wijziging is dit meer gelijkgetrokken.

De aanvraagtermijn voor de subsidievaststelling onder de NOW-3 zal voor alle tranches lopen tot en met 22 februari 2023. De minister heeft dit gewijzigd zodat de sluiting van de aanvraagtermijn voor de subsidievaststelling onder deze tranches aansluit bij de termijn onder de NOW-4. Op deze wijze kan er praktisch toepassing worden gegeven de eerder aangekondigde lastenverlichting waarmee de accountantscontrole voor de NOW-3 en NOW-4 kan worden gecombineerd. De oorspronkelijke aanvraagtermijnen liepen niet allemaal gelijk, waardoor een gecombineerde accountantscontrole lastig was. De aanvraag om subsidievaststelling onder de derde tranche (NOW-3.1) is al mogelijk sinds 4 oktober 2021. Met deze aanvraag kan een werkgever dus nog geruime tijd wachten. De lange aanvraagtermijn is handig wanneer de accountantscontrole voor alle (NOW-3 en -4) aanvragen wordt gecombineerd, maar leidt er ook toe dat werkgevers, indien zij van deze ruime termijn gebruik maken, lang moeten wachten tot zij zekerheid hebben over de subsidievaststelling. 

De termijnen zijn als volgt.

NOW

Subsidieperiode

Start termijn vaststellingsaanvraag

Lopend tot en met

NOW-1 (eerste tranche)

Maart t/m mei 2020

7 oktober 2020

31 oktober 2021

NOW-2 (tweede tranche)

Juni t/m september 2020

14 maart 2021

31 maart 2022

NOW-3.1 (derde tranche)

Oktober t/m december 2020

4 oktober 2021

22 februari 2023

NOW-3.2 (vierde tranche)

Januari t/m maart 2021

31 januari 2022

22 februari 2023

NOW-3.3 (vijfde tranche)

April t/m juni 2021

31 januari 2022

22 februari 2023

NOW-4 (zesde tranche)

Juli t/m september 2021

31 maart 2022

22 februari 2023

Stibbe website over de NOW

De ontwikkelingen rondom de NOW-subsidie volgen elkaar in een snel tempo op en blijven door de aanhoudende coronacrisis zeer actueel. Daarom heeft het Stibbe NOW-team een speciale website over de NOW opgezet. Op deze website houdt dit team onder andere literatuur, rechtspraak, regelgeving en nieuwsberichten over de NOW bij. Daarnaast vindt u hier de belangrijkste parlementaire documentatie inzake de NOW. Ook staan op deze website onze short reads met een juridische duiding van de NOW-ontwikkelingen. Kortom, met onze website biedt het Stibbe NOW team u een up-to-date overzicht van de ontwikkelingen en inzicht in de juridische betekenis hiervan.

Related news

11.01.2022 NL law
Webinar "Trends en ontwikkelingen in het bestuurs- en omgevingsrecht"

Seminar - Tijdens een webinar op donderdag 20 januari, 15.00 – 17.00 uur, gaan de bestuursrechtadvocaten van Stibbe in op relevante trends en ontwikkelingen in het Bestuurs- en omgevingsrecht. Er wordt teruggekeken op de belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen jaar en u wordt geïnformeerd over wat u in 2022 kunt verwachten.

Read more

03.01.2022 NL law
Supreme Court clarifies rent reductions for catering and retail businesses during corona period

Short Reads - On 24 December 2021, the Supreme Court ruled on the preliminary questions of the District Court of Limburg. In these preliminary ruling proceedings, the key question was – in brief – whether tenants of business premises as referred to in Section 7:290 of the Dutch Civil Code (such as hotels, restaurants, cafes and shops) are entitled to a rent reduction as a result of government measures in connection with the corona pandemic and, if so, how that rent reduction should be calculated.  

Read more

06.01.2022 NL law
Evenredige vertegenwoordiging van generaties

Short Reads - Wie aan het einde van het jaar de verkiezing van de muziek Top 2000 een beetje volgt, weet waar de schoen wringt als het gaat om evenredige vertegenwoordiging van de diverse generaties in onze maatschappij. In de bovenste regionen van deze Top 2000 zijn bands uit de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw steevast oververtegenwoordigd. Wel veel rock, maar weinig rap. 

Read more

03.01.2022 NL law
Hoge Raad schept duidelijkheid over huurkortingen in coronatijd voor horeca en winkeliers

Short Reads - Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan naar aanleiding van de prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg. In deze prejudiciële procedure stond – kort gezegd – de vraag centraal of huurders van 290-bedrijfsruimten (zoals bijvoorbeeld hotels, restaurants, cafés en winkels) als gevolg van overheidsmaatregelen in verband met de coronapandemie aanspraak kunnen maken op vermindering van de huurprijs, en zo ja hoe die vermindering moet worden berekend. 

Read more

06.01.2022 NL law
De Belgische Raad van State draait de sluiting van culturele instellingen vanwege de coronacrisis terug: een relevante uitspraak voor het Nederlandse coronabeleid

Short Reads - Vanwege de coronacrisis neemt de overheid in België maatregelen, die deels vergelijkbaar zijn met de coronamaatregelen in Nederland. Een van deze maatregelen is de sluiting van binnenruimtes van culturele instellingen. De hoogste bestuursrechter in België – de Raad van State –  heeft deze maatregel tijdelijk geschorst. In dit blogbericht beantwoord ik de vraag welke relevantie deze uitspraak voor de Nederlandse praktijk heeft.

Read more