Short Reads

Wijziging termijnen voor de vaststellingsaanvragen onder de NOW-2 en NOW-3

Wijziging termijnen voor de vaststellingsaanvragen onder de NOW-2 en

Wijziging termijnen voor de vaststellingsaanvragen onder de NOW-2 en NOW-3

28.10.2021 NL law

De termijnen waarbinnen werkgevers een aanvraag om vaststelling van de NOW-subsidie onder de NOW-2 en NOW-3 kunnen indienen zijn gewijzigd.

Voor de NOW-2 is de aanvraagtermijn verlengd tot en met 31 maart 2022. Volgens de minister is het UWV op de oorspronkelijke einddatum 5 januari 2022 nog volop bezig met het verwerken van de vaststellingsaanvragen van de NOW-1 subsidie, wat zou kunnen leiden tot capaciteitsproblemen en een verhoogd risico op fouten. Bovendien was de oorspronkelijke termijn korter dan de aanvraagtermijn voor de subsidievaststelling onder de andere tranches. Met de wijziging is dit meer gelijkgetrokken.

De aanvraagtermijn voor de subsidievaststelling onder de NOW-3 zal voor alle tranches lopen tot en met 22 februari 2023. De minister heeft dit gewijzigd zodat de sluiting van de aanvraagtermijn voor de subsidievaststelling onder deze tranches aansluit bij de termijn onder de NOW-4. Op deze wijze kan er praktisch toepassing worden gegeven de eerder aangekondigde lastenverlichting waarmee de accountantscontrole voor de NOW-3 en NOW-4 kan worden gecombineerd. De oorspronkelijke aanvraagtermijnen liepen niet allemaal gelijk, waardoor een gecombineerde accountantscontrole lastig was. De aanvraag om subsidievaststelling onder de derde tranche (NOW-3.1) is al mogelijk sinds 4 oktober 2021. Met deze aanvraag kan een werkgever dus nog geruime tijd wachten. De lange aanvraagtermijn is handig wanneer de accountantscontrole voor alle (NOW-3 en -4) aanvragen wordt gecombineerd, maar leidt er ook toe dat werkgevers, indien zij van deze ruime termijn gebruik maken, lang moeten wachten tot zij zekerheid hebben over de subsidievaststelling. 

De termijnen zijn als volgt.

NOW

Subsidieperiode

Start termijn vaststellingsaanvraag

Lopend tot en met

NOW-1 (eerste tranche)

Maart t/m mei 2020

7 oktober 2020

31 oktober 2021

NOW-2 (tweede tranche)

Juni t/m september 2020

14 maart 2021

31 maart 2022

NOW-3.1 (derde tranche)

Oktober t/m december 2020

4 oktober 2021

22 februari 2023

NOW-3.2 (vierde tranche)

Januari t/m maart 2021

31 januari 2022

22 februari 2023

NOW-3.3 (vijfde tranche)

April t/m juni 2021

31 januari 2022

22 februari 2023

NOW-4 (zesde tranche)

Juli t/m september 2021

31 maart 2022

22 februari 2023

Stibbe website over de NOW

De ontwikkelingen rondom de NOW-subsidie volgen elkaar in een snel tempo op en blijven door de aanhoudende coronacrisis zeer actueel. Daarom heeft het Stibbe NOW-team een speciale website over de NOW opgezet. Op deze website houdt dit team onder andere literatuur, rechtspraak, regelgeving en nieuwsberichten over de NOW bij. Daarnaast vindt u hier de belangrijkste parlementaire documentatie inzake de NOW. Ook staan op deze website onze short reads met een juridische duiding van de NOW-ontwikkelingen. Kortom, met onze website biedt het Stibbe NOW team u een up-to-date overzicht van de ontwikkelingen en inzicht in de juridische betekenis hiervan.

Related news

01.12.2021 NL law
Mobility as a Service (“MaaS”) in bestemmingsplannen. Hoe werkt dat?

Short Reads - Op 29 oktober 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2403) schorste de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een bestemmingsplan omdat de ontwikkeling die het plan mogelijk maakt onvoldoende voorziet in de parkeerbehoefte op eigen terrein, aangezien deelname aan MaaS uiteindelijk is gebaseerd op vrijwilligheid. Deze uitspraak is aanleiding voor dit blogbericht om te bezien hoe MaaS-oplossingen, als onderdeel van duurzame mobiliteit, wel in bestemmingsplannen kunnen worden geregeld.

Read more