Short Reads

Vanaf 1 oktober strengere regelgeving voor verkoop van turbo’s aan particuliere beleggers

Vanaf 1 oktober strengere regelgeving voor verkoop van turbo’s aan pa

Vanaf 1 oktober strengere regelgeving voor verkoop van turbo’s aan particuliere beleggers

01.10.2021 NL law

Turbobeleggers nemen veel risico’s en verliezen gemiddeld veel geld. De AFM vindt dat particuliere beleggers onvoldoende beschermd worden tegen de risico’s van turbo’s. De verkoop van turbo’s aan deze beleggers wordt daarom aan banden gelegd. Met ingang van 1 oktober geldt een hefboombeperking, een verplichte risicowaarschuwing en een verbod op handelsbonussen. Daarmee wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) particuliere beleggers beter beschermen tegen de risico’s van turbo’s.

Een turbo (ook wel bekend als booster, sprinter of speeder) is een hefboomproduct. Beleggers speculeren hiermee op een koersdaling of -stijging van een onderliggende waarde, zoals een aandeel, index of valuta. De onderliggende waarde wordt voor een groot deel gefinancierd met geleend geld. Dat verhoogt het risico en kan ertoe leiden dat beleggers hun volledige inleg verliezen. Om het financiële risico voor particuliere beleggers te verminderen, kiest de AFM ervoor om hefboomlimieten toe te passen.

Ook moeten turbo-aanbieders in hun informatie een verplichte risicowaarschuwing opnemen, waarin zij een verliespercentage opnemen. Daarmee wil de AFM tegenwicht bieden aan de neiging van aanbieders om potentiële winsten te benadrukken en potentiële verliezen onder te belichten. Beleggers kunnen zo een beter geïnformeerde keuze maken.

Daarnaast mogen aanbieders geen bonussen of andere voordelen geven om beleggers over te halen om (meer) te handelen in turbo’s. Dergelijke bonussen leiden de aandacht af van het risicovolle karakter van turbo’s. Ook kunnen ze particuliere beleggers aantrekken die anders niet zouden kiezen voor turbo’s.

Bevoegdheid AFM tot productinterventie

De bevoegdheid van de AFM om de handel in bepaalde financiële instrumenten te beperken (of te verbieden) is gebaseerd op de Europese verordening MiFIR (Markets in Financial Instrument Regulation) en de Wet op het financieel toezicht. De AFM kan niet zonder meer gebruik maken van deze bevoegdheid. Er moet voldaan zijn aan een aantal vereisten, zoals een significante reden tot bezorgdheid over beleggersbescherming. De AFM heeft bij de vaststelling van de significante redenen tot bezorgdheid verschillende criteria en factoren in aanmerking genomen. Hieronder vallen onder meer de mate van complexiteit, de transparantie en de specifieke kenmerken of componenten van turbo’s, de omvang van potentieel nadelige gevolgen en het bestaan en de mate van discrepantie tussen het verwachte rendement of de verwachte winst voor de beleggers en het risico van verlies van turbo’s, de betrokken cliënten, het innovatiegehalte van turbo’s, en de verkooppraktijken die met turbo’s gepaard gaan. Dit heeft geleid tot het besluit van de AFM om beperkingen op te leggen aan het in Nederland op de markt brengen, verspreiden of verkopen van turbo’s. Er is dus geen sprake van een verbod. Particuliere beleggers hebben ook na 1 oktober nog steeds toegang tot turbo’s.

Beperkingen gelden alleen voor het aanbieden van turbo’s in Nederland

De beperkingen gelden voor het in Nederland aanbieden van turbo’s ongeacht de lidstaat waar de aanbieder gevestigd is en gaan op 1 oktober 2021 in. De beperkingen gelden niet voor turbo’s die vanuit Nederland in andere lidstaten worden aangeboden.

Bron: AFM

Dit artikel is op vrijdag 1 oktober 2021 gepubliceerd door DeJurist. Klik hier voor de publicatie.

Team

Related news

15.10.2021 NL law
BRRD II implementation in the Netherlands

Short Reads - Recently, the Dutch bill for the implementation of BRRD II (i.e. Directive (EU) 2014/59 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, as amended by Directive (EU) 2019/879) in the Netherlands was submitted to Dutch Parliament, where it is currently under debate.

Read more

20.09.2021 NL law
AFM: Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid

Articles - Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid. De informatieverschaffing van fondsen over duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidskenmerken is nog vaak te algemeen, daardoor krijgen beleggers te weinig inzicht in waar ze in investeren. Dat is een van de conclusies van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een verkennend onderzoek naar de toepassing van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Read more

14.10.2021 NL law
NFTs: New legal challenges on the horizon

Short Reads - Non-Fungible Tokens, widely known as NFTs, have recently gained much attention due to their role in the transfer of digital artworks. The market for NFTs grew from USD 13.5m in the first six months of 2020 to USD 2.5bn in the first half of 2021 and is still growing at an expansive rate. Notwithstanding their increasing popularity in the world of art, NFTs have many potential applications. In this blog Maciek Bednarski, Annemijn Witkam and Roderik Vrolijk explain what NFTs are and describe some of the legal challenges they will bring about.

Read more

11.10.2021 NL law
Vervolgonderzoek van de AFM naar incidentmeldingen door asset managers

Articles - Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt ook in de financiële sector meer op afstand samengewerkt. Dat brengt specifieke risico’s met zich mee. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat daarom vervolgonderzoek doen naar het melden van incidenten door asset managers. De reden is het uitblijven van een stijging van het aantal incidentmeldingen ondanks herhaalde oproepen daartoe.

Read more