Articles

Kroniek van het Europese Aanbestedingsrecht '20-'21

Kroniek van het Europese Aanbestedingsrecht '20-'21

Kroniek van het Europese Aanbestedingsrecht '20-'21

08.10.2021 NL law

In deze jaarlijks verschijnende kroniek behandelen Iris Hendriksen, Erik Verweij, Daniël Muis en Anna-Belle de Blanken de meest in het oog springende uitspraken die door het Europese Hof van Justitie zijn gewezen op het gebied van aanbestedingsrecht in de tweede helft van 2020 en de eerste helft van 2021.

In de kroniek, verschenen in het Tijdschrift voor Bouwrecht, worden verschillende arresten behandeld die uiteenlopende aanbestedingsrechtelijke thema’s beslaan. Waaronder:

  • Het begrip ‘publiekrechtelijke instelling’;
  • Kwalificatie van de huurovereenkomst als ‘overheidsopdracht’;
  • Het onderscheid tussen klassieke en speciale sectoren;
  • Specifieke uitsluiting voor omroeporganisaties;
  • Ernstige beroepsfout;
  • Beroep op derden;
  • Selectiecriteria vs. uitvoeringseisen;
  • Abnormaal lage inschrijving;
  • Raamovereenkomsten;
  • Rechtsbescherming.

 

Klik hier voor de volledige publicatie.

Titel: Kroniek van het Europese Aanbestedingsrecht

Auteurs: Iris Hendriksen, Erik Verweij, Daniël Muis, Anna-Belle de Blanken

Bron: Tijdschrift voor Bouwrecht 2021/107

Publicatiedatum: september 2021

Team

Related news

18.01.2021 BE law
Het Hof verduidelijkt het materieel toepassingsgebied van de regels inzake overheidsopdrachten die specifiek gelden voor de speciale sectoren

Articles - Door het Arrest Pegaso et Sistemi di Sicurezza van 28 oktober 2020 kon het Hof van justitie de intensiteit van het vereiste verband tussen de activiteiten van de aanbestedende entiteiten die actief zijn in speciale sectoren en het voorwerp van een bepaalde opdracht om de gunning ervan te rechtvaardigen in overeenstemming met de specifieke aanbestedingsregeling op grond van Richtlijn 2014/25 verduidelijken.

Read more

18.01.2021 BE law
La Cour de justice précise le champ d’application matériel des règles de passation de marchés publics propres aux secteurs spéciaux

Articles - L’arrêt Pegaso et Sistemi di Sicurezza du 28 octobre 2020 a permis à la Cour de justice de préciser l’intensité du lien exigé entre les activités des entités adjudicatrices actives dans les secteurs spéciaux et l’objet d’un marché identifié afin de justifier son attribution conformément au régime de passation particulier découlant de la directive 2014/25.

Read more