Short Reads

Termijn indienen vaststellingaanvraag NOW-1 verlengd tot en met 9 januari 2022

Termijn indienen vaststellingaanvraag NOW-1 verlengd tot en met 9 jan

Termijn indienen vaststellingaanvraag NOW-1 verlengd tot en met 9 januari 2022

12.11.2021 NL law

De termijn voor het indienen van de aanvraag om vaststelling van de NOW-1 subsidie is verlengd tot en met 9 januari 2022. Dit heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt nadat na 31 oktober 2021 (de laatste dag van de oorspronkelijke termijn) werd vastgesteld dat 9.438 werkgevers nog geen aanvraag om vaststelling hebben ingediend. Deze groep werkgevers – die wel een subsidieverlening en voorschot heeft ontvangen – vertegenwoordigt ongeveer 320 miljoen euro aan verstrekte voorschotten (4% van het totaal aan verstrekte voorschotten).

Deze groep omvat niet de werkgevers die aanvankelijk niet op tijd een vaststellingsaanvraag konden indienen omdat zij nog wachten op een accountants- of derdenverklaring. Door de grote hoeveelheid aanvragen en de hoge administratieve lasten bij de accountantscontrole lukte het veel accountants niet om op tijd een accountantsverklaring af te geven. Dit probleem werd echter opgelost doordat de NOW het mogelijk maakt om de accountantsverklaring later – binnen veertien weken – na de aanvraag in te dienen. Deze extra termijn bestaat (na een wijziging van de NOW) ook voor het indienen van de derdenverklaring. Deze groep van 12.213 werkgevers heeft dus wél een aanvraag ingediend, onder vermelding dat de accountants- of derdenverklaring nog ontbreekt. Deze werkgevers hebben tot en met 6 februari 2022 de tijd om de accountants- of derdenverklaring in te dienen.

De mogelijkheid om de accountants- of derdenverklaring later in te dienen, heeft een belangrijk knelpunt voor het indienen van de vaststellingsaanvraag weggenomen. Het is dan ook niet duidelijk waaruit de groep van 9.438 werkgevers bestaat. Onze verwachting is dat een groot deel van deze werkgevers verwacht een subsidievaststelling op nihil te ontvangen, omdat evident niet aan alle voorwaarden is voldaan. Een voorbeeld is de situatie waarin de omzetdrempel niet is behaald. In dat geval zou een aanvraag leiden tot hetzelfde resultaat als het niet indienen van een aanvraag, namelijk een subsidievaststelling op nihil. Het is vanzelfsprekend dat een werkgever er goed aan doet om bij twijfelgevallen wél een aanvraag in te dienen. Zie ook onze eerdere short read, waarin ik bespreek dat het raadzaam is een aanvraag om vaststelling in te dienen bij een afkeurende accountantsverklaring.

Ook de staatsecretaris verwacht dat een deel van de 9.438 werkgevers die te laat zijn, bestaat uit werkgevers die geen aanvraag zullen indienen. Een deel van deze werkgevers zal echter wel een aanvraag willen indien maar door andere omstandigheden de deadline niet gehaald hebben, aldus de staatsecretaris. Het feit dat de staatsecretaris de aanvraagtermijn voor deze groep verlengd, is een mooi voorbeeld van een flexibele overheid, wat we niet altijd zien als het gaat om subsidierecht en termijnen. Het bijzondere karakter van de coronapandemie en het aantal werkgevers waar het om draait, zal hierbij zeker een rol hebben gespeeld.

Stibbe website over de NOW

De ontwikkelingen rondom de NOW-subsidie volgen elkaar in een snel tempo op en blijven door de aanhoudende coronacrisis zeer actueel. Daarom heeft het Stibbe NOW-team een speciale website over de NOW opgezet. Op deze website houdt dit team onder andere literatuur, rechtspraak, regelgeving en nieuwsberichten over de NOW bij. Daarnaast vindt u hier de belangrijkste parlementaire documentatie inzake de NOW. Ook staan op deze website onze short reads met een juridische duiding van de NOW-ontwikkelingen. Kortom, met onze website biedt het Stibbe NOW team u een up-to-date overzicht van de ontwikkelingen en inzicht in de juridische betekenis hiervan.

Related news

11.01.2022 NL law
Webinar "Trends en ontwikkelingen in het bestuurs- en omgevingsrecht"

Seminar - Tijdens een webinar op donderdag 20 januari, 15.00 – 17.00 uur, gaan de bestuursrechtadvocaten van Stibbe in op relevante trends en ontwikkelingen in het Bestuurs- en omgevingsrecht. Er wordt teruggekeken op de belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen jaar en u wordt geïnformeerd over wat u in 2022 kunt verwachten.

Read more

03.01.2022 NL law
Supreme Court clarifies rent reductions for catering and retail businesses during corona period

Short Reads - On 24 December 2021, the Supreme Court ruled on the preliminary questions of the District Court of Limburg. In these preliminary ruling proceedings, the key question was – in brief – whether tenants of business premises as referred to in Section 7:290 of the Dutch Civil Code (such as hotels, restaurants, cafes and shops) are entitled to a rent reduction as a result of government measures in connection with the corona pandemic and, if so, how that rent reduction should be calculated.  

Read more

06.01.2022 NL law
Evenredige vertegenwoordiging van generaties

Short Reads - Wie aan het einde van het jaar de verkiezing van de muziek Top 2000 een beetje volgt, weet waar de schoen wringt als het gaat om evenredige vertegenwoordiging van de diverse generaties in onze maatschappij. In de bovenste regionen van deze Top 2000 zijn bands uit de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw steevast oververtegenwoordigd. Wel veel rock, maar weinig rap. 

Read more

03.01.2022 NL law
Hoge Raad schept duidelijkheid over huurkortingen in coronatijd voor horeca en winkeliers

Short Reads - Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan naar aanleiding van de prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg. In deze prejudiciële procedure stond – kort gezegd – de vraag centraal of huurders van 290-bedrijfsruimten (zoals bijvoorbeeld hotels, restaurants, cafés en winkels) als gevolg van overheidsmaatregelen in verband met de coronapandemie aanspraak kunnen maken op vermindering van de huurprijs, en zo ja hoe die vermindering moet worden berekend. 

Read more

06.01.2022 NL law
De Belgische Raad van State draait de sluiting van culturele instellingen vanwege de coronacrisis terug: een relevante uitspraak voor het Nederlandse coronabeleid

Short Reads - Vanwege de coronacrisis neemt de overheid in België maatregelen, die deels vergelijkbaar zijn met de coronamaatregelen in Nederland. Een van deze maatregelen is de sluiting van binnenruimtes van culturele instellingen. De hoogste bestuursrechter in België – de Raad van State –  heeft deze maatregel tijdelijk geschorst. In dit blogbericht beantwoord ik de vraag welke relevantie deze uitspraak voor de Nederlandse praktijk heeft.

Read more