Short Reads

De rol van het basisverzekeringspakket bij het garanderen van het recht op gezondheid: Hoe te bepalen wat daarin minimaal moet worden opgenomen?

De rol van het basisverzekeringspakket bij het garanderen van het rec

De rol van het basisverzekeringspakket bij het garanderen van het recht op gezondheid: Hoe te bepalen wat daarin minimaal moet worden opgenomen?

25.11.2021 NL law

Een toenemende vergrijzing en langere levensverwachting zetten de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel al enige tijd onder druk. De vraag naar de omvang van het recht op zorg wordt daarmee steeds relevanter. De huidige COVID-19-epidemie draagt verder bij aan die druk.

In de Mordenate Congresbundel 2021 gaan Tom Barkhuysen, Liesbeth Berkouwer en Jan-Maarten Schepel dieper in op actuele vragen binnen het thema ‘Gezondheid boven alles?’: Wat is de rol van het basisverzekeringspakket bij het garanderen van het recht op gezondheid en hoe wordt bepaald wat daar minimaal in moet worden opgenomen? Zijn er voldoende procedurele en materiële waarborgen voor verzekerden? Lees hun artikel in de bundel hier

Team

Related news

01.12.2021 NL law
Mobility as a Service (“MaaS”) in bestemmingsplannen. Hoe werkt dat?

Short Reads - Op 29 oktober 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2403) schorste de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een bestemmingsplan omdat de ontwikkeling die het plan mogelijk maakt onvoldoende voorziet in de parkeerbehoefte op eigen terrein, aangezien deelname aan MaaS uiteindelijk is gebaseerd op vrijwilligheid. Deze uitspraak is aanleiding voor dit blogbericht om te bezien hoe MaaS-oplossingen, als onderdeel van duurzame mobiliteit, wel in bestemmingsplannen kunnen worden geregeld.

Read more