Seminar

Webinar: Bemiddeling als vorm van geschillenbeslechting voor conflicten met de overheid

Webinar: Bemiddeling als vorm van geschillenbeslechting voor conflict

Webinar: Bemiddeling als vorm van geschillenbeslechting voor conflicten met de overheid

20.05.2021 BE law

Op 8 juni 2021 spreken David D'Hooghe, Linde Bevernaege en Bastiaan Schelstraete op een webinar georganiseerd door het Instituut voor Bedrijfsjuristen over bemiddeling als vorm van geschillenbeslechting voor conflichten met de overheid. 

Tijdens dit webinar zal David D'Hooghe ingaan op de belangrijkste kenmerken van bemiddeling evenals op een aantal specifieke aandachtspunten voor geschillen met de overheid. Linde Bevernaege en Bastiaan Schelstraete zullen een aantal toepassingsmogelijkheden inzake resp. overheidsopdrachten en omgevingsrecht behandelen.

Het webinar wordt georganiseerd door het Instituut voor Bedrijfsjuristen en is bestemd voor aangesloten bedrijfsjuristen.

Team

Related news

29.07.2021 NL law
De NOW-4: grotendeels gelijk aan de NOW-3 met enkele wijzigingen

Short Reads - Het kabinet kondigde in de Kamerbrief van 27 mei 2021 het vierde noodpakket aan om de economie ten tijde van de coronacrisis te blijven ondersteunen. Onderdeel van dit noodpakket is de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-4”). Op 23 juli 2021 is de NOW-4 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze short read geeft een kort overzicht van de hoofdlijnen van de NOW-4 en de wijzigingen ten opzichte van de NOW-3.

Read more

19.07.2021 NL law
Beginselplicht tot handhaving bij bestuurlijke boetes?

Short Reads - In de uitspraak van 30 juni 2021 oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak dat de beginselplicht tot handhaving niet geldt voor de bestuurlijke boete geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Uit de redenen die de Afdeling hiervoor benoemt lijkt te volgen dat de beginselplicht tot handhaving nooit heeft te gelden bij bestuurlijke boetes. In dit blog bespreken wij de uitspraak van de Afdeling en gaan wij nader in op de beginselplicht tot handhaving.

Read more