Seminar

Webinar: Bemiddeling als vorm van geschillenbeslechting voor conflicten met de overheid

Webinar: Bemiddeling als vorm van geschillenbeslechting voor conflict

Webinar: Bemiddeling als vorm van geschillenbeslechting voor conflicten met de overheid

20.05.2021 BE law

Op 8 juni 2021 spreken David D'Hooghe, Linde Bevernaege en Bastiaan Schelstraete op een webinar georganiseerd door het Instituut voor Bedrijfsjuristen over bemiddeling als vorm van geschillenbeslechting voor conflichten met de overheid. 

Tijdens dit webinar zal David D'Hooghe ingaan op de belangrijkste kenmerken van bemiddeling evenals op een aantal specifieke aandachtspunten voor geschillen met de overheid. Linde Bevernaege en Bastiaan Schelstraete zullen een aantal toepassingsmogelijkheden inzake resp. overheidsopdrachten en omgevingsrecht behandelen.

Het webinar wordt georganiseerd door het Instituut voor Bedrijfsjuristen en is bestemd voor aangesloten bedrijfsjuristen.

Team

Related news

18.06.2021 NL law
FAQ: Wat houdt het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) in en wat is de verhouding tot de AVG?

Short Reads - (Digitale) gegevensuitwisseling in de zorg is een actueel thema. Illustratief is een item bij EenVandaag van april 2021 waarin de analoge werkwijze bij gegevensuitwisseling in de zorg wordt aangekaart, maar ook dit artikel in het NRC van afgelopen maand waarin verslag werd gedaan van een datalek waardoor duizenden gevoelige patiëntgegevens op straat kwamen te liggen. 

Read more

09.06.2021 NL law
Ontvankelijk bestuursrecht

Short Reads - De omgang met ontvankelijkheidskwesties bij de bestuursrechter is vaak een goede graadmeter voor het bestuursrechtelijk klimaat. Een klimaat dat in wisselwerking tussen wetgever en rechter wordt bepaald.

Read more

09.06.2021 NL law
OV mag nog even doorrijden met overheidssteun, maar onder gewijzigde voorwaarden

Short Reads - De beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer wordt verlengd tot eind 2021. Vervoersbedrijven hebben deze compensatie nodig om grote verliezen te compenseren. De grondslag voor de uitkering is de nieuwe Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021 (Stcrt. 2021, 25629) (Regeling BVOV21). De Regeling BVOV21 komt overeen met zijn voorganger maar bevat een aantal wijzigingen. Dit blogbericht bespreekt een aantal.

Read more