Seminar

Webinar: Bemiddeling als vorm van geschillenbeslechting voor conflicten met de overheid

Webinar: Bemiddeling als vorm van geschillenbeslechting voor conflict

Webinar: Bemiddeling als vorm van geschillenbeslechting voor conflicten met de overheid

20.05.2021 BE law

Op 8 juni 2021 spreken David D'Hooghe, Linde Bevernaege en Bastiaan Schelstraete op een webinar georganiseerd door het Instituut voor Bedrijfsjuristen over bemiddeling als vorm van geschillenbeslechting voor conflichten met de overheid. 

Tijdens dit webinar zal David D'Hooghe ingaan op de belangrijkste kenmerken van bemiddeling evenals op een aantal specifieke aandachtspunten voor geschillen met de overheid. Linde Bevernaege en Bastiaan Schelstraete zullen een aantal toepassingsmogelijkheden inzake resp. overheidsopdrachten en omgevingsrecht behandelen.

Het webinar wordt georganiseerd door het Instituut voor Bedrijfsjuristen en is bestemd voor aangesloten bedrijfsjuristen.

Team

Related news

30.09.2022 NL law
FAQ: Bodembeschermingsrecht

Articles - Bij de verkoop van vastgoed en grond speelt de status van de bodem vaak een grote rol. Kopers willen graag weten of er sprake is van bodemverontreiniging en zo ja, wie verantwoordelijk is voor het saneren ervan. In dit blogbericht wordt in FAQ-vorm besproken wat er juridisch gezien geldt voor de bescherming van de bodem.

Read more

28.09.2022 NL law
Europees Handvest. Termijnoverschrijding IND Asielzaak. Onverbindendheid tijdelijke wet

Articles - De overheid zal (wederom) dwangsommen moeten betalen indien de IND niet binnen de termijn op asielaanvragen beslist. De rechtbank Den Haag heeft namelijk tweemaal artikel 1 van de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND onverbindend verklaard. Zie Rb. Den Haag 24 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:2641 en Rb. Den Haag 22 april 2022, ECLI:RBDHA:2022:3776.

Read more

28.09.2022 NL law
Take aways Stibbe Klimaatcongres

Short Reads - De take aways van het Stibbe Klimaatcongres, dat op 22 september plaatsvond, bevatten een selectie van de belangrijkste conclusies die tijdens het evenement getrokken zijn ten aanzien van governance, finance & reporting en naleving en aansprakelijkheidsrisico's.

Read more