Articles

Column: Ontneem incidentrapportages niet hun toegevoegde waarde

Column: Ontneem incidentrapportages niet hun toegevoegde waarde

Column: Ontneem incidentrapportages niet hun toegevoegde waarde

31.03.2021 NL law

Monique van der Linden schreef, als lid van de werkgroep Milieucriminaliteit, een column voor de Vereniging voor Milieurecht. In deze column uit Monique haar zorg over de zichtbare tendens waarbij de toegevoegde waarde van deze incidentrapportages onder druk komt te staan.

Incidenten zijn helaas onvermijdelijk. Wat wel kan, is daar maximaal van leren. Als bedrijven zich geconfronteerd zien met een incident – dat kan variëren van een (relatief) onschuldig voorval tot een lozing waarbij een vergunningvoorschrift is overtreden tot een dodelijk arbeidsongeval – wordt daar al snel intern onderzoek naar gedaan. Verplicht dan wel onverplicht. Bedrijven beogen daarmee te leren van het betreffende incident en herhaling van soortgelijke situaties in de toekomst zoveel als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen.

Zowel in het punitief bestuursrecht, als in het strafrecht worden deze door bedrijven opgestelde incidentrapportages echter steeds vaker tegen de betreffende bedrijven gebruikt, dan wel tegen hun werknemers. Dat is volgens Monique zorgelijk.

Lees de volledige column hier.

Related news

03.05.2022 NL law
Bijdrage Tijdschrift voor Insolventierecht

Articles - Gertjan Boekraad schreef voor het Tijdschrift voor Insolventierecht een annotatie bij een arrest van de Hoge Raad over de vraag hoe in het faillissement van een bedrijf om te gaan met de vordering van de overheid die een milieuovertreding van dat bedrijf moet herstellen.  

Read more

23.02.2022 NL law
Courts take lenient approach to standing of ‘idealistic’ claim foundations under Dutch class action regime

Short Reads - Recent case law on the standing of ‘idealistic’ claim foundations shows courts’ lenient approach. Under the class action regime that entered into force in January 2020, claim foundations face stricter admissibility requirements as a counterbalance to their newly gained power to institute an opt-out damages claim. 

Read more