Articles

Column: Ontneem incidentrapportages niet hun toegevoegde waarde

Column: Ontneem incidentrapportages niet hun toegevoegde waarde

Column: Ontneem incidentrapportages niet hun toegevoegde waarde

31.03.2021 NL law

Monique van der Linden schreef, als lid van de werkgroep Milieucriminaliteit, een column voor de Vereniging voor Milieurecht. In deze column uit Monique haar zorg over de zichtbare tendens waarbij de toegevoegde waarde van deze incidentrapportages onder druk komt te staan.

Incidenten zijn helaas onvermijdelijk. Wat wel kan, is daar maximaal van leren. Als bedrijven zich geconfronteerd zien met een incident – dat kan variëren van een (relatief) onschuldig voorval tot een lozing waarbij een vergunningvoorschrift is overtreden tot een dodelijk arbeidsongeval – wordt daar al snel intern onderzoek naar gedaan. Verplicht dan wel onverplicht. Bedrijven beogen daarmee te leren van het betreffende incident en herhaling van soortgelijke situaties in de toekomst zoveel als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen.

Zowel in het punitief bestuursrecht, als in het strafrecht worden deze door bedrijven opgestelde incidentrapportages echter steeds vaker tegen de betreffende bedrijven gebruikt, dan wel tegen hun werknemers. Dat is volgens Monique zorgelijk.

Lees de volledige column hier.

Related news

30.06.2021 NL law
Breaking off negotiations: obligation to renegotiate

Short Reads - As long as a contract has not yet been concluded, the parties’ freedom of contract is paramount.  In principle, the parties are free to decide whether to continue or break off negotiations. Nevertheless, circumstances may arise under which breaking off negotiations is unacceptable. One of the remedies available to the injured party in such a case is to seek a court order to continue negotiations. This blog post discusses the chance of success of such a court order, and the factors involved.

Read more

07.06.2021 NL law
Climate case Milieudefensie et al. – The Hague District Court orders Shell to reduce CO2 emissions

Short Reads - On May 26, 2021, the District Court of The Hague rendered its judgment in the case between Milieudefensie and others against Shell. In this blog, a multidisciplinary team from Stibbe gives its first view of this ruling and explains why it could be a groundbreaking ruling.

Read more