Articles

De Wet natuurbescherming, stikstof en de bouwpraktijk na de PAS-uitspraken: waar staan we?

De Wet natuurbescherming, stikstof en de bouwpraktijk na de PAS-uitsp

De Wet natuurbescherming, stikstof en de bouwpraktijk na de PAS-uitspraken: waar staan we?

09.06.2021 NL law

In 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) de geruchtmakende PAS-uitspraken. De jurisprudentie deed de bouwwereld op haar grondvesten schudden en overheden namen van de weeromstuit een uiterst afwachtende houding aan; deels te rechtvaardigen en noodzakelijk, deels wellicht niet.

In een eerder artikel in Bouwrecht besteedden wij aandacht aan de juridische consequenties van de PAS-uitspraken en bespraken wij oplossingsrichtingen. In dit artikel bezien wij de huidige stand van zaken. Daartoe schetsen wij ontwikkelingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie inclusief enige observaties onzerzijds, om vervolgens af te sluiten.

Deze publicatie van Anna Collignon en Liesbeth Berkouwer is verschenen in Bouwrecht 2020/71.

Lees de gehele publicatie hier.

Team

Related news

29.07.2021 NL law
De NOW-4: grotendeels gelijk aan de NOW-3 met enkele wijzigingen

Short Reads - Het kabinet kondigde in de Kamerbrief van 27 mei 2021 het vierde noodpakket aan om de economie ten tijde van de coronacrisis te blijven ondersteunen. Onderdeel van dit noodpakket is de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-4”). Op 23 juli 2021 is de NOW-4 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze short read geeft een kort overzicht van de hoofdlijnen van de NOW-4 en de wijzigingen ten opzichte van de NOW-3.

Read more

19.07.2021 NL law
Beginselplicht tot handhaving bij bestuurlijke boetes?

Short Reads - In de uitspraak van 30 juni 2021 oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak dat de beginselplicht tot handhaving niet geldt voor de bestuurlijke boete geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Uit de redenen die de Afdeling hiervoor benoemt lijkt te volgen dat de beginselplicht tot handhaving nooit heeft te gelden bij bestuurlijke boetes. In dit blog bespreken wij de uitspraak van de Afdeling en gaan wij nader in op de beginselplicht tot handhaving.

Read more