Articles

De Wet natuurbescherming, stikstof en de bouwpraktijk na de PAS-uitspraken: waar staan we?

De Wet natuurbescherming, stikstof en de bouwpraktijk na de PAS-uitsp

De Wet natuurbescherming, stikstof en de bouwpraktijk na de PAS-uitspraken: waar staan we?

09.06.2021 NL law

In 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) de geruchtmakende PAS-uitspraken. De jurisprudentie deed de bouwwereld op haar grondvesten schudden en overheden namen van de weeromstuit een uiterst afwachtende houding aan; deels te rechtvaardigen en noodzakelijk, deels wellicht niet.

In een eerder artikel in Bouwrecht besteedden wij aandacht aan de juridische consequenties van de PAS-uitspraken en bespraken wij oplossingsrichtingen. In dit artikel bezien wij de huidige stand van zaken. Daartoe schetsen wij ontwikkelingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie inclusief enige observaties onzerzijds, om vervolgens af te sluiten.

Deze publicatie van Anna Collignon en Liesbeth Berkouwer is verschenen in Bouwrecht 2020/71.

Lees de gehele publicatie hier.

Team

Related news

18.06.2021 NL law
FAQ: Wat houdt het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) in en wat is de verhouding tot de AVG?

Short Reads - (Digitale) gegevensuitwisseling in de zorg is een actueel thema. Illustratief is een item bij EenVandaag van april 2021 waarin de analoge werkwijze bij gegevensuitwisseling in de zorg wordt aangekaart, maar ook dit artikel in het NRC van afgelopen maand waarin verslag werd gedaan van een datalek waardoor duizenden gevoelige patiëntgegevens op straat kwamen te liggen. 

Read more

09.06.2021 NL law
OV mag nog even doorrijden met overheidssteun, maar onder gewijzigde voorwaarden

Short Reads - De beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer wordt verlengd tot eind 2021. Vervoersbedrijven hebben deze compensatie nodig om grote verliezen te compenseren. De grondslag voor de uitkering is de nieuwe Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021 (Stcrt. 2021, 25629) (Regeling BVOV21). De Regeling BVOV21 komt overeen met zijn voorganger maar bevat een aantal wijzigingen. Dit blogbericht bespreekt een aantal.

Read more

08.06.2021 NL law
Stibbe Knowledgepagina ‘Energietransitie en klimaat’ is live

Short Reads - De klimaat- en energietransitie wetgeving is versnipperd en daarom is samenwerking tussen diverse juridische specialismen van belang. Stibbe heeft daarmee veel ervaring. Bij Stibbe is deze benodigde juridische kennis nu ook voor externe kennisname samengebracht op de knowledge pagina ‘Energietransitie en klimaat‘.

Read more

09.06.2021 NL law
Ontvankelijk bestuursrecht

Short Reads - De omgang met ontvankelijkheidskwesties bij de bestuursrechter is vaak een goede graadmeter voor het bestuursrechtelijk klimaat. Een klimaat dat in wisselwerking tussen wetgever en rechter wordt bepaald.

Read more