Articles

De Wet natuurbescherming, stikstof en de bouwpraktijk na de PAS-uitspraken: waar staan we?

De Wet natuurbescherming, stikstof en de bouwpraktijk na de PAS-uitsp

De Wet natuurbescherming, stikstof en de bouwpraktijk na de PAS-uitspraken: waar staan we?

09.06.2021 NL law

In 2019 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) de geruchtmakende PAS-uitspraken. De jurisprudentie deed de bouwwereld op haar grondvesten schudden en overheden namen van de weeromstuit een uiterst afwachtende houding aan; deels te rechtvaardigen en noodzakelijk, deels wellicht niet.

In een eerder artikel in Bouwrecht besteedden wij aandacht aan de juridische consequenties van de PAS-uitspraken en bespraken wij oplossingsrichtingen. In dit artikel bezien wij de huidige stand van zaken. Daartoe schetsen wij ontwikkelingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie inclusief enige observaties onzerzijds, om vervolgens af te sluiten.

Deze publicatie van Anna Collignon en Liesbeth Berkouwer is verschenen in Bouwrecht 2020/71.

Lees de gehele publicatie hier.

Team

Related news

21.09.2021 NL law
Mogen grote steden woningbeleggers in alle wijken weren?

Short Reads - Gemeenten krijgen binnenkort een nieuw instrument in de strijd tegen woningnood: opkoopbescherming. Dit is een vergunningplicht voor het verhuren van een recent aangeschafte woning. Het doel daarvan is het weren van opkopende beleggers die delen van de woningmarkt domineren. Onder meer de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Amsterdam hebben al gezegd hiervan gebruik te zullen maken in de hele gemeente. Dat laatste is echter makkelijker gezegd dan gedaan.

Read more

20.08.2021 NL law
Fasering toepasselijkheid Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: de laag risico gebouwen van gevolgklasse 1 als start

Short Reads - Per 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) in werking. Hiermee komt een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. In onze eerdere blog schreven wij al hoe dit toekomstige stelsel van bouwtoezicht eruit zal gaan zien. De belangrijkste wijziging is dat voortaan een ‘private kwaliteitsborger’ de conformiteit met bouwtechnische voorschriften zal toetsen in plaats van het college van burgemeester en wethouders.

Read more