Articles

E-book: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen – het overgangsrecht en daarbij behorende onderwerpen

E-book: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen – het overgangsrecht e

E-book: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen – het overgangsrecht en daarbij behorende onderwerpen

01.07.2021 NL law

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen heeft mogelijk impact op uw statuten. Het e-book WBTR geeft u inzicht in de belangrijkste wijzigingen.

Vandaag treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (“WBTR”) deels in werking. Voor een overzicht van de inhoud van de wet verwijzen wij naar onze Alert van 12 november 2020. In onze Alert van 25 juni 2021 bespreken we de onderdelen van de WBTR die later in werking treden. 

Het overgangsrecht en daarbij behorende onderwerpen hebben wij opgenomen in het e-book WBTR, zodat u gemakkelijk kunt zien wat de wijzigingen voor u betekenen.

In dit e-book kunt u lezen of u al dan niet uw statuten moet aanpassen, ten aanzien van de volgende onderwerpen:

  • tegenstrijdig belang;
  • de belet- en ontstentenisregeling; en
  • meervoudig stemrecht.

 

Wij hopen dat u hier nuttig gebruik van kunt maken.

Klik op onderstaande afbeelding om het e-book te downloaden.

20210701 ebook wbtr

 

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

15.07.2021 NL law
Consultatie Wet toekomst accountancysector gepubliceerd

Short Reads - Op 9 juli 2021 is een consultatieversie van het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector (het “Voorstel”) gepubliceerd. Het Voorstel bevat maatregelen die beogen de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Met het Voorstel wordt mede uitvoering gegeven aan het eerder geuite voornemen van de Minister van Financiën om enkele aanbevelingen uit het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (“Cta”) te zullen opvolgen.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more

13.07.2021 NL law
Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

Short Reads - Op 11 februari 2021 is het wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. Daarnaast moeten grote NV’s en BV’s ambitieuze en passende doelen in de vorm van een streefcijfer vaststellen om genderdiversiteit in het bestuur, RvC en senior management te bevorderen.

Read more