Articles

De beursvennootschap, AVA-seizoen 2021

De beursvennootschap, AVA-seizoen 2021

De beursvennootschap, AVA-seizoen 2021

25.01.2021 NL law

Lieke Stroeve en Manon Cremers staan in het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk stil bij de lessen die uit het 'corona' AVA-seizoen 2020 getrokken kunnen worden voor het post-COVID-19 tijdperk. Ook besteden ze aandacht aan de onderdelen uit de wet ter implementatie van de Herziene Aandeelhoudersrichtlijn ('SRDII') die op 3 september 2020 in werking zijn getreden, en bespreken ze verschillende ontwikkelingen op het gebied van genderdiversiteit.

Het afgelopen AVA-seizoen stond in het teken van COVID-19 en het kan zomaar zo zijn dat dit het komende vergaderseizoen weer het geval zal zijn. Op moment van schrijven van deze bijdrage zitten we midden in de tweede coronagolf en de derde golf wordt door sommige deskundigen alweer aangekondigd. En ook als het in het komende vergaderseizoen meevalt en we zonder coronamaatregelen terug zouden kunnen naar de vergaderingen zoals we die tot maart 2020 kenden, is het nuttig om te bekijken welke lessen we uit het afgelopen vergaderseizoen kunnen trekken met het oog op de gewenste ontwikkelingen in de toekomst, ook in een post COVID-19-tijdperk. Verder moet in ieder geval aandacht worden besteed aan die onderdelen uit de wet ter implementatie van de Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn (‘SRD II’) (‘Implementatiewet SRD II’)1, die op 3 september 2020 in werking zijn getreden. Ten slotte zijn er verschillende ontwikkelingen op het gebied van genderdiversiteit.

Auteurs: Lieke Stroeve, Manon Cremers

Bron: Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 2020/8

Publicatiedatum: 28 december 2020

Klik hier voor het volledige artikel

Team

Related news

11.01.2022 NL law
De beursvennootschap, AVA-seizoen 2022

Articles - Bij de voorbereiding van de algemene vergadering in 2022 worden beursvennootschappen geconfronteerd met onzekere factoren rondom COVID-19, de invloed van vergaderseizoenen 2020, 2021 en de in werking tredende Diversiteitswet, en toenemende verankering van ESG in het corporate landschap. In het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk staan Lieke Stroeve en Manon Cremers stil bij de actiepunten voor AVA-seizoenen 2022 en 2023.

Read more