Seminar

Stibbe Real Estate webinar

Stibbe Real Estate webinar

Stibbe Real Estate webinar

11.02.2021 NL law

Het Stibbe Real Estate webinar zal plaatsvinden op 11 februari 2021 via zoom.

Nederland staat voor een grote woningbouwopgave. De Nationale Omgevingsvisie spreekt een duidelijke voorkeur uit voor binnenstedelijk bouwen, maar is dat wel genoeg en gaat dat niet te langzaam? In dit webinar praten een deskundige van het Planbureau voor de Leefomgeving en advocaten van Stibbe u bij over de kansen en uitdagingen voor binnen- en buitenstedelijke projecten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Binnen- of buitenstedelijk bouwen, is er een keuze?

David Hamers, plaatsvervangend sectorhoofd Sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit

  • Botsende belangen: hoe sturen en stimuleren Rijk en provincie woningbouw en welke mogelijkheden hebben gemeenten nu en onder de Omgevingswet?

Jan van Oosten, partner omgevingsrecht Stibbe

  • Rondetafelgesprek over de knelpunten van binnenstedelijke transformatie en de instrumenten voor een succesvolle uitvoering. 

Bas Verstijnen, Commercieel manager bij Heijmans, David Hamers, plaatsvervangend sectorhoofd Sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit bij PBL, Johan Vrolijk, counsel fiscaal recht bij Stibbe, Boris Cammelbeeck, counsel vastgoedrecht bij Stibbe en Jan van Oosten, partner omgevingsrecht bij Stibbe

Wilt u deelnemen of meer informatie? Mail dan naar: StibbeEvents@stibbe.com

 

Praktische informatie

Datum: Donderdag 11 februari 2021

Tijd: 15:30 – 17:00

Taal: Nederlands

--------------------

The Stibbe Real Estate webinar will take place online on 11 February 2021.

During this webinar a specialist from the Planbureau voor de Leefomgeving, alongside Stibbe lawyers, will update you about opportunities and challenges for urban and suburban projects.

The following subjects will be covered:

For more information or to register, please contact us at: StibbeEvents@stibbe.com.

 

Practical information

Date: Thursday 11 February 2021

Time: 15:30 – 17:00

Language: Dutch

  • Urban or suburban construction: is there a choice? David Hamers, deputy chief Sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit at PBL
  • Conflicting interests: how do the government and provinces control and encourage housing construction, and what options do municipalities have under the omgevingswet? Jan van Oosten, Stibbe partner administrative law
  • Roundtable talk on the bottlenecks of inner-city transformation and the tools for successful implementation. Bas Verstijnen, Commercial manager at Heijmans,David Hamers, deputy chief Sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit at PBL, Johan Vrolijk, Stibbe counsel tax law, and Boris Cammelbeeck, Stibbe counsel real estate law and Jan van Oosten, Stibbe partner administrative law

Team

Related news

07.10.2021 NL law
Intrekking van natuurvergunningen en de praktijk: de stand van zaken en de rol van significantie van eventuele effecten

Short Reads - Onherroepelijke natuurvergunningen lijken anno 2021 geen rustig bezit meer te zijn. Bij provincies liggen op dit moment verzoeken voor om tot intrekking van (onherroepelijke) natuurvergunningen over te gaan. Intrekking zou een noodzakelijke passende maatregel zijn ter uitvoering van artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn. Jurisprudentie geeft inmiddels enige duidelijkheid. Maar de praktijk blijkt weerbarstig en laat zien dat de nodige vragen onbeantwoord blijven. In dit blog bespreken wij de stand van zaken.

Read more