Seminar

Stibbe Real Estate webinar

Stibbe Real Estate webinar

Stibbe Real Estate webinar

11.02.2021 NL law

Het Stibbe Real Estate webinar zal plaatsvinden op 11 februari 2021 via zoom.

Nederland staat voor een grote woningbouwopgave. De Nationale Omgevingsvisie spreekt een duidelijke voorkeur uit voor binnenstedelijk bouwen, maar is dat wel genoeg en gaat dat niet te langzaam? In dit webinar praten een deskundige van het Planbureau voor de Leefomgeving en advocaten van Stibbe u bij over de kansen en uitdagingen voor binnen- en buitenstedelijke projecten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Binnen- of buitenstedelijk bouwen, is er een keuze?

David Hamers, plaatsvervangend sectorhoofd Sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit

  • Botsende belangen: hoe sturen en stimuleren Rijk en provincie woningbouw en welke mogelijkheden hebben gemeenten nu en onder de Omgevingswet?

Jan van Oosten, partner omgevingsrecht Stibbe

  • Rondetafelgesprek over de knelpunten van binnenstedelijke transformatie en de instrumenten voor een succesvolle uitvoering. 

Bas Verstijnen, Commercieel manager bij Heijmans, David Hamers, plaatsvervangend sectorhoofd Sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit bij PBL, Johan Vrolijk, counsel fiscaal recht bij Stibbe, Boris Cammelbeeck, counsel vastgoedrecht bij Stibbe en Jan van Oosten, partner omgevingsrecht bij Stibbe

Wilt u deelnemen of meer informatie? Mail dan naar: StibbeEvents@stibbe.com

 

Praktische informatie

Datum: Donderdag 11 februari 2021

Tijd: 15:30 – 17:00

Taal: Nederlands

--------------------

The Stibbe Real Estate webinar will take place online on 11 February 2021.

During this webinar a specialist from the Planbureau voor de Leefomgeving, alongside Stibbe lawyers, will update you about opportunities and challenges for urban and suburban projects.

The following subjects will be covered:

For more information or to register, please contact us at: StibbeEvents@stibbe.com.

 

Practical information

Date: Thursday 11 February 2021

Time: 15:30 – 17:00

Language: Dutch

  • Urban or suburban construction: is there a choice? David Hamers, deputy chief Sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit at PBL
  • Conflicting interests: how do the government and provinces control and encourage housing construction, and what options do municipalities have under the omgevingswet? Jan van Oosten, Stibbe partner administrative law
  • Roundtable talk on the bottlenecks of inner-city transformation and the tools for successful implementation. Bas Verstijnen, Commercial manager at Heijmans,David Hamers, deputy chief Sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit at PBL, Johan Vrolijk, Stibbe counsel tax law, and Boris Cammelbeeck, Stibbe counsel real estate law and Jan van Oosten, Stibbe partner administrative law

Team

Related news

05.05.2021 NL law
The Dutch Scheme – tax aspects

Short Reads - On 1 January 2021, the Act on confirmation of private restructuring plans (Wet homologatie onderhands akkoord, also known as the “WHOA”, hereinafter: the “Dutch Scheme”) came into effect. We discussed several aspects of the Dutch Scheme in our previous blogs. In order to come to a successful scheme, it is important to consider tax aspects at an early stage of the restructuring process. This blog highlights the most important Dutch tax aspects of the Dutch Scheme.

Read more

01.04.2021 NL law
Public consultation on proposed amendment of Dutch classification rules for certain domestic and foreign legal entities

Short Reads - On 29 March 2021 the Dutch government has released a consultation document (the “Consultation Document”) containing a draft bill of law and explanatory memorandum to amend the Dutch classification rules for certain domestic and foreign legal entities.

Read more