Seminar

Stibbe Annual Debt Finance seminar (online)

Stibbe Annual Debt Finance seminar (online)

Stibbe Annual Debt Finance seminar (online)

04.02.2021 NL law

On Thursday 4 February 2021 from 16:00 until 17:30 CET the Stibbe Annual Debt Finance seminar will take place online.

The Stibbe Annual Debt Finance seminar (edition 2021) provides a general update on important legal trends in the financial markets, including ESG, and focuses on how Dutch participants in the national and international loan and capital markets may be affected.

The seminar is aimed at a broad public that consists of professionals from the financial industry, CFO’s and treasurers and in-house legal counsel who regularly advise on debt finance transactions. Kindly note the seminar will be held in English.

For more information or to register, please contact us at StibbeEvents@stibbe.com

 

Practical information

Date: Thursday 4 February 2021

Time: 16:00 - 17:30 CET

Language: English 

 

 

Team

Related news

07.04.2021 NL law
Duurzaamheidsverslaggeving in een hogere versnelling. Laveren tussen wereldwijde convergentie en ‘Europe first’

Articles - Duurzaamheid is hot en in het verlengde daarvan staat ook verslaggeving over duurzaamheid – duurzaamheidsverslaggeving– in het centrum van de belangstelling. Op dit moment is sprake van een lappendeken of alfabetsoep: een brij van richtlijnen, standaarden en aanbevelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving. Hier lijkt echter snel verandering in te komen.

Read more

08.04.2021 NL law
De Wet zorgplicht kinderarbeid en de opkomst van human rights due diligence; van vrijwilligheid naar verplichting

Articles - Op 13 november 2019 is de Wet zorgplicht kinderarbeid (“WZK”) gepubliceerd in het Staatsblad. Na inwerkingtreding zal de WZK ondernemingen die aan Nederlandse eindgebruikers goederen verkopen of diensten leveren verplichten om gepaste zorgvuldigheid te betrachten en te voorkomen dat die goederen en/of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.

Read more

24.03.2021 NL law
Eerste Kamer neemt wetsvoorstel inroepen bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap aan

Short Reads - Op 23 maart heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat aan het bestuur van een beursvennootschap1 de mogelijkheid verschaft om, in het geval van aandeelhoudersactivisme of een vijandig openbaar bod, 250 dagen bedenktijd in te roepen. Deze bedenktijd biedt het bestuur tijd en gelegenheid voor een zorgvuldige afweging van de effecten van de genoemde situaties op de onderneming en de belangen van betrokkenen met het oog op een zorgvuldige beleidsbepaling.

Read more