Articles

International Comparative Legal Guide to Public Procurement 2021 - Belgium chapter

International Comparative Legal Guide to Public Procurement 2021

International Comparative Legal Guide to Public Procurement 2021 - Belgium chapter

05.02.2021 BE law

The ICLG to Public Procurement 2021 covers common issues in public procurement laws and regulations – including application of the law to entities and contracts, award procedures, exclusions and exemptions, remedies, privatisations and PPPs – in 18 jurisdictions.

David D'Hooghe and Lieselotte Schellekens from our Brussels office have authored the Belgium chapter for the ICLG Public Procurement guide 2021.

Click here to open a printable version of the contribution.

Click here to view the chapter on ICLG's website.

Team

Related news

29.07.2021 NL law
De NOW-4: grotendeels gelijk aan de NOW-3 met enkele wijzigingen

Short Reads - Het kabinet kondigde in de Kamerbrief van 27 mei 2021 het vierde noodpakket aan om de economie ten tijde van de coronacrisis te blijven ondersteunen. Onderdeel van dit noodpakket is de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-4”). Op 23 juli 2021 is de NOW-4 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze short read geeft een kort overzicht van de hoofdlijnen van de NOW-4 en de wijzigingen ten opzichte van de NOW-3.

Read more

19.07.2021 NL law
Beginselplicht tot handhaving bij bestuurlijke boetes?

Short Reads - In de uitspraak van 30 juni 2021 oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak dat de beginselplicht tot handhaving niet geldt voor de bestuurlijke boete geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Uit de redenen die de Afdeling hiervoor benoemt lijkt te volgen dat de beginselplicht tot handhaving nooit heeft te gelden bij bestuurlijke boetes. In dit blog bespreken wij de uitspraak van de Afdeling en gaan wij nader in op de beginselplicht tot handhaving.

Read more