Articles

E-book: belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht 2020 in blogs

E-book: belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht

E-book: belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht 2020 in blogs

10.02.2021 NL law

De bestuursrechtadvocaten van Stibbe in Amsterdam bloggen regelmatig over actuele onderwerpen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht. In dit e-book zijn voor u de belangrijkste bestuursrechtelijke blogs over 2020 gebundeld.

Deze blogs geven een goed beeld van de ontwikkelingen uit het afgelopen jaar. Veel van deze ontwikkelingen zetten zich voort in 2021. Onderwerpen waarover we het komende jaar waarschijnlijk nog veel gaan horen zijn:

1. Corona

De Covid-19 pandemie heeft diverse staats- en bestuursrechtelijke vragen opgeworpen. Onder meer over digitalisering, staatssteun en de NOW-subsidie. Het komende jaar zal nog steeds in het teken staan van Corona. De vraag rijst welke bestuursrechtelijke Corona-maatregelen ook na de pandemie het behouden waard zijn.

2. Stikstof

Na de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtrechtspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben de bestuursrechter en de wetgever niet stilgezeten. De rechtspraak heeft op onderdelen meer duidelijkheid gebracht en er zijn nieuwe regels opgesteld. Die ontwikkeling zal zich in 2021 voortzetten.

3. Maatwerk

De kinderopvangtoeslagaffaire heeft het thema maatwerk hoog op de bestuursrechtelijke agenda gezet. Het gaat er hierbij om dat de burger merkt dat het in de rechtsstaat om hem te doen is. Er is werk aan de winkel voor de bestuursrechter, het bestuur en de wetgever. We zullen daar het komende jaar veel van gaan zien.

Naast deze drie belangrijke ontwikkelingen hebben ook tal van andere actualiteiten plaatsgevonden binnen het bestuurs- en omgevingsrecht.

Het e-book is gemakkelijk te downloaden door te klikken op onderstaande button. Neemt u bij vragen gerust contact met ons op.

E-bookPIC

Team

Related news

29.07.2021 NL law
De NOW-4: grotendeels gelijk aan de NOW-3 met enkele wijzigingen

Short Reads - Het kabinet kondigde in de Kamerbrief van 27 mei 2021 het vierde noodpakket aan om de economie ten tijde van de coronacrisis te blijven ondersteunen. Onderdeel van dit noodpakket is de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-4”). Op 23 juli 2021 is de NOW-4 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze short read geeft een kort overzicht van de hoofdlijnen van de NOW-4 en de wijzigingen ten opzichte van de NOW-3.

Read more

19.07.2021 NL law
Beginselplicht tot handhaving bij bestuurlijke boetes?

Short Reads - In de uitspraak van 30 juni 2021 oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak dat de beginselplicht tot handhaving niet geldt voor de bestuurlijke boete geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Uit de redenen die de Afdeling hiervoor benoemt lijkt te volgen dat de beginselplicht tot handhaving nooit heeft te gelden bij bestuurlijke boetes. In dit blog bespreken wij de uitspraak van de Afdeling en gaan wij nader in op de beginselplicht tot handhaving.

Read more