Articles

E-book: belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht 2020 in blogs

E-book: belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht

E-book: belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht 2020 in blogs

10.02.2021 NL law

De bestuursrechtadvocaten van Stibbe in Amsterdam bloggen regelmatig over actuele onderwerpen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht. In dit e-book zijn voor u de belangrijkste bestuursrechtelijke blogs over 2020 gebundeld.

Deze blogs geven een goed beeld van de ontwikkelingen uit het afgelopen jaar. Veel van deze ontwikkelingen zetten zich voort in 2021. Onderwerpen waarover we het komende jaar waarschijnlijk nog veel gaan horen zijn:

1. Corona

De Covid-19 pandemie heeft diverse staats- en bestuursrechtelijke vragen opgeworpen. Onder meer over digitalisering, staatssteun en de NOW-subsidie. Het komende jaar zal nog steeds in het teken staan van Corona. De vraag rijst welke bestuursrechtelijke Corona-maatregelen ook na de pandemie het behouden waard zijn.

2. Stikstof

Na de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtrechtspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben de bestuursrechter en de wetgever niet stilgezeten. De rechtspraak heeft op onderdelen meer duidelijkheid gebracht en er zijn nieuwe regels opgesteld. Die ontwikkeling zal zich in 2021 voortzetten.

3. Maatwerk

De kinderopvangtoeslagaffaire heeft het thema maatwerk hoog op de bestuursrechtelijke agenda gezet. Het gaat er hierbij om dat de burger merkt dat het in de rechtsstaat om hem te doen is. Er is werk aan de winkel voor de bestuursrechter, het bestuur en de wetgever. We zullen daar het komende jaar veel van gaan zien.

Naast deze drie belangrijke ontwikkelingen hebben ook tal van andere actualiteiten plaatsgevonden binnen het bestuurs- en omgevingsrecht.

Het e-book is gemakkelijk te downloaden door te klikken op onderstaande button. Neemt u bij vragen gerust contact met ons op.

E-bookPIC

Team

Related news

09.06.2021 NL law
Ontvankelijk bestuursrecht

Short Reads - De omgang met ontvankelijkheidskwesties bij de bestuursrechter is vaak een goede graadmeter voor het bestuursrechtelijk klimaat. Een klimaat dat in wisselwerking tussen wetgever en rechter wordt bepaald.

Read more

18.06.2021 NL law
FAQ: Wat houdt het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) in en wat is de verhouding tot de AVG?

Short Reads - (Digitale) gegevensuitwisseling in de zorg is een actueel thema. Illustratief is een item bij EenVandaag van april 2021 waarin de analoge werkwijze bij gegevensuitwisseling in de zorg wordt aangekaart, maar ook dit artikel in het NRC van afgelopen maand waarin verslag werd gedaan van een datalek waardoor duizenden gevoelige patiëntgegevens op straat kwamen te liggen. 

Read more