Short Reads

Nieuwe vervaldatum Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid: 1 oktober 2021

Nieuwe vervaldatum Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid: 1 o

Nieuwe vervaldatum Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid: 1 oktober 2021

03.08.2021 NL law

De werkingsduur van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit opnieuw verlengd. De nieuwe vervaldatum is vastgesteld op 1 oktober 2021.

De Tijdelijke wet is een verzamelwet en is opgesteld als antwoord op de beperkingen die gelden als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Aan de hand van de Tijdelijke wet kunnen rechtspersonen tijdelijk afwijken van wettelijke en statutaire bepalingen en kunnen bepaalde termijnen worden uitgesteld.

COVID-19 maakt het onwenselijk om fysiek bijeen te komen voor een algemene vergadering of ledenvergadering. De Tijdelijke wet biedt de mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van verschillende bepalingen uit Boek 2 BW, waardoor het voor rechtspersonen mogelijk wordt om volledig virtueel te vergaderen.

Uit de toelichting bij het Koninklijk Besluit blijkt niet of het Kabinet voornemens is om de werkingsduur van de Tijdelijke wet na 1 oktober 2021 wederom te verlengen. Het Kabinet heeft bij eerdere verlengingen aangekondigd dat de voorzieningen uit de Tijdelijke wet in beginsel pas zullen vervallen indien ten minste twee maanden vóór de voorgenomen vervaldatum een openbare aankondiging daarvan is gedaan. Dat zou betekenen dat, indien het Kabinet voornemens zou zijn de wet na 1 oktober te laten vervallen, deze openbare aankondiging al had moeten zijn gedaan. Echter, volledige zekerheid biedt dit ons inziens niet, en wij zullen u op hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied.

Voor meer informatie over de Tijdelijke wet verwijzen wij naar onze Corporate Update van 7 juli 2020. Zie tevens onze speciale corona-pagina op stibbe.com waar u een team van specialisten kunt vinden dat u kan adviseren over de juridische gevolgen van COVID-19 op uw onderneming.

Team

Related news

11.01.2022 NL law
De beursvennootschap, AVA-seizoen 2022

Articles - Bij de voorbereiding van de algemene vergadering in 2022 worden beursvennootschappen geconfronteerd met onzekere factoren rondom COVID-19, de invloed van vergaderseizoenen 2020, 2021 en de in werking tredende Diversiteitswet, en toenemende verankering van ESG in het corporate landschap. In het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk staan Lieke Stroeve en Manon Cremers stil bij de actiepunten voor AVA-seizoenen 2022 en 2023.

Read more

20.12.2021 LU law
Extension of exceptional measures for the holding of Luxembourg companies meetings

Articles - In the context of the uncertain evolution of the COVID-19 pandemic, continuing applicable travel restrictions and the encouragement of the Luxembourg Government to observe social distancing, including in a business environment, the Luxembourg Chamber of Deputies has adopted the law dated 17 December 2021. This law extends the possibility to hold meetings without physical attendance until 31 December 2022 and thereby amends the law of 23 September 2020 concerning the holding of meetings in companies and other legal entities, as amended.

Read more