Short Reads

De hoofdlijnen van de NOW-3

De hoofdlijnen van de NOW-3

De hoofdlijnen van de NOW-3

02.09.2020 NL law

Op 28 augustus 2020 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een omvangrijk steun- en herstelpakket in verband met de economische gevolgen van de coronacrisis. Onderdeel hiervan is het continueren van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3). Voor een toelichting op de NOW-1 en NOW-2 verwijzen wij naar onze eerdere e-books.

De NOW-3 dient twee doelen. Ten eerste biedt het bedrijven die ondersteuning nodig hebben om de corona-crisis te overbruggen, de helpende hand. Zo blijft werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden. Ten tweede biedt het bedrijven de mogelijkheid om zich samen met de werknemers voor te bereiden op de nieuwe economische situatie: niet álle werkgelegenheid kan worden behouden. De subsidie aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt daarom in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

De NOW-3 loopt vanaf 1 oktober 2020 in drie tijdvakken van drie maanden tot 1 juli 2021. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de NOW-2 zijn:

  • het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW-3 gaat in het tweede tijdvak (januari, februari maart 2021) omhoog van 20% naar 30%;
  • de hoogte van de steun kent per tijdvak een geleidelijke afbouw van de vergoedingspercentages van 80%, naar 70%, naar 60%;
  • tegenover de afbouw van de vergoedingspercentages, bestaat de mogelijkheid om de loonsom per tijdvak geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20%, zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie;
  • de korting die in de NOW-2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten; en
  • het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd van maximaal twee maal het dagloon, maar maximaal een maal het dagloon.

De NOW-3 kan naar verwachting worden aangevraagd vanaf 16 november 2020 (streefdatum), met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW-1 en de NOW-2, kan de werkgever gebruik maken van de NOW-3.

De precieze voorwaarden van de NOW-3 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober 2020 bekend worden gemaakt. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Deze publicatie is geschreven door Ivo Nelissen, voormalig advocaat bij Stibbe in Amsterdam.

Meer over het coronavirus

Meer publicaties over de impact van het coronavirus leest u op onze website. Hier vindt u ook een lijst met contactpersonen binnen ons kantoor die u kunnen adviseren bij vragen over de implicaties van het coronavirus voor uw bedrijf. Ga voor meer informatie naar onze website over de NOW: www.stibbe-now.nl

Related news

17.06.2021 NL law
SER advies 2021-2025: de belangrijkste aanbevelingen op het terrein van de arbeidsmarkt besproken

Short Reads - Inleiding Op 2 juni 2021 presenteerde de Sociaal Economische Raad (SER) het ontwerpadvies ‘Sociaal-Economisch beleid 2021-2025. Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’. Dit advies behelst een breed pakket aan voorstellen dat voor brede welvaart in Nederland moet zorgen. De SER adviseert het kabinet fors te investeren in de arbeidsmarkt en de publieke sector.

Read more

14.06.2021 NL law
Verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds voor Duitse chauffeurs in dienst van in Nederland gevestigde onderneming (annotatie)

Short Reads - In deze annotatie becommentarieert Astrid Helstone een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden. Deze uitspraak gaat over een werkgever met een in Nederland gevestigde onderneming in het beroepsvervoer over de weg. Deze werkgever heeft ongeveer 90 werknemers in dienst, van wie tien werknemers de Duitse nationaliteit hebben en in Duitsland wonen. Partijen verschillen van mening over de vraag of deze tien Duitse werknemers verplicht zijn tot deelneming in het Pensioenfonds Vervoer.

Read more

02.06.2021 NL law
Kabinet kondigt NOW-4 en een wijziging van de omzetberekening aan

Short Reads - Er komt een nieuwe NOW-subsidieregeling, de NOW-4. Dit heeft het kabinet aangekondigd in de Kamerbrief van 27 mei 2021. De subsidievoorwaarden onder de NOW-4 zullen grotendeels gelijk zijn aan de voorwaarden voor een subsidie onder de vijfde tranche van de NOW-3. Ook informeert het kabinet de Tweede Kamer over een wijziging inzake de bepaling van de omzet, die zal worden ingevoerd in de NOW-3 en de NOW-4.

Read more