Seminar

Stibbe hosts a webinar on trade secrets in corporate matters organised by IBJ/IJE

Stibbe hosts a webinar on trade secrets in corporate matters organise

Stibbe hosts a webinar on trade secrets in corporate matters organised by IBJ/IJE

20.10.2020

On 20 October 2020, our IP partners, Ignace Vernimme and Philippe Campolini host a webinar on trade secrets in corporate matters.

 

 

In our today’s knowledge based economy, trade secrets comprise a substantial portion of every company’s value. To determine the value of a company a due diligence of its IP portfolio, including its trade secrets is essential. A negligent assessment thereof can result in important issues delaying the transaction envisaged or leading to post transactions claims. 
Following topics will be addressed during the webinar: legal status of trade secrets after the adoption of the EU Trade Secrets Directive and its transposition in Belgium, ownership and control, how to identify trade secrets, protection mechanism to safeguard a company’s trade secrets, how to reduce the risk of know-how leakage post-transaction, how to prevent or solve possible third party claims.

The webinar is open for registration for company lawyers affiliated with IBJ/IJE (Instituut voor Bedrijfsjuristen / Institut des Juristes d'Entreprise).

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more