Articles

Navigating Legal Barriers to Mortgaging Energy Installations at Sea – the Case of the North Sea and the Netherlands

Navigating Legal Barriers to Mortgaging Energy Installations at Sea –

Navigating Legal Barriers to Mortgaging Energy Installations at Sea – the Case of the North Sea and the Netherlands

26.10.2020 EU law

The Law of the Seabed reviews the most pressing legal questions raised by the use and protection of natural resources on and underneath the world’s seabeds.

While barely accessible, the seabed plays a major role in the Earth’s ecological balance. It is both a medium and a resource, and is central to the blue economy. New uses and new knowledge about seabed ecosystems, and the risks of disputes due to competing interests, urge reflection on which regulatory approaches to pursue.

The regulation of ocean activities is essentially sector-based, and the book puts in parallel the international and national regimes for seabed mining, oil and gas, energy generation, bottom fisheries, marine genetic resources, carbon sequestration and maritime security operations, both within and beyond the national jurisdiction.

Jaap Waverijn contributes to The Law of the Seabed in elaborating on legal barriers to mortgaging energy installations at sea, discussing the case of the North sea and the Netherlands. 

Read the chapter here

About the law of the Seabed (website Brill.com)

Related news

06.05.2021 EU law
Abuse of economic dependence: lessons drawn from the first judgments

Short Reads - On 22 August 2020, the ban on abuse of economic dependence was implemented in Belgium (Article IV.2/1 of the Code of Economic Law). Now that almost a year has passed and the first judgments have been rendered, we assess what first lessons can be drawn from these judgments. The rulings show that the ban is regularly relied upon in court and has lowered the hurdle for plaintiffs to make their case.

Read more

04.05.2021 NL law
Participatie en privacyregels: hoe te combineren onder de Omgevingswet?

Short Reads - In het stelsel van de Omgevingswet (Ow) is een belangrijke rol bedacht voor participatie bij de totstandkoming van besluiten. Het beoogde resultaat: tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel krijgen en daarmee een groter draagvlak en kwalitatief betere besluitvorming bereiken. Door een grotere betrokkenheid van meer personen gaan overheden en initiatiefnemers ook meer persoonsgegevens verwerken. Dit brengt privacyrisico’s met zich mee. Wat regelt de Ow op het gebied van privacy, de verwerking van persoonsgegevens en datagebruik?

Read more

04.05.2021 NL law
Aanbevelingen van het Pbl voor de circulaire economie: meer bestuursrechtelijke verplichtingen voor bedrijven?

Short Reads - Begin dit jaar publiceerde het Planbureau voor de leefomgeving (Pbl) zijn eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage. Die rapportage bespreekt de huidige status van de circulaire economie in Nederland en geeft adviezen om de transitie te versnellen. Het Pbl roept nadrukkelijk de Nederlandse overheid op om de circulaire economie verder te bevorderen. Daarbij ziet het Pbl een belangrijke rol voor nieuwe circulaire verplichtingen voor bedrijven.

Read more