Seminar

Webinar: Quality Assurance Act for Construction in the Building sector (Wkb)

Webinar: Quality Assurance Act for Construction in the Building secto

Webinar: Quality Assurance Act for Construction in the Building sector (Wkb)

04.11.2020 NL law

On Tuesday 24 November 2020, Liesbeth Berkouwer and Annalies Outhuijse will host a webinar on the theme of ‘the Quality Assurance Act for Construction in the Building sector’ (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)).

On 1 January 2022, the Netherlands will switch to a new system of building supervision under the Wkb. The most important adjustment is that aspects such as safety, usability, and energy efficiency of buildings will no longer be assessed by the competent municipality authority, but by market parties. The new system presents parties with dilemmas from an administrative law perspective.

In the webinar on 24 November, we will - together with Wico Ankersmit (general director of the Construction and Housing Supervision Association) - specifically address various legal bottlenecks on the basis of the 3 construction phases (before, during and after construction). Among others, the following questions will be discussed:

  • What is the role of the competent authority during these 3 phases?
  • What assessment is expected from the competent authority prior to and after the construction work?
  • Is the competent authority able to effectively carry out its supervisory and enforcement task in the new system?
  • What if the competent authority sees risks that have not been noticed by the market parties?

Would you like to participate, or want more information? Send an e-mail to: StibbeEvents@stibbe.com

We organise our webinars using Zoom. For the best possible experience, we recommend installing the Zoom app on your mobile device or desktop.

 

Practical information

Date: 24 November (14:00 – 15:00 CET)

Location: Webinar

The webinar will take place in Dutch.

 

Team

Related news

29.07.2021 NL law
De NOW-4: grotendeels gelijk aan de NOW-3 met enkele wijzigingen

Short Reads - Het kabinet kondigde in de Kamerbrief van 27 mei 2021 het vierde noodpakket aan om de economie ten tijde van de coronacrisis te blijven ondersteunen. Onderdeel van dit noodpakket is de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-4”). Op 23 juli 2021 is de NOW-4 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze short read geeft een kort overzicht van de hoofdlijnen van de NOW-4 en de wijzigingen ten opzichte van de NOW-3.

Read more

19.07.2021 NL law
Beginselplicht tot handhaving bij bestuurlijke boetes?

Short Reads - In de uitspraak van 30 juni 2021 oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak dat de beginselplicht tot handhaving niet geldt voor de bestuurlijke boete geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Uit de redenen die de Afdeling hiervoor benoemt lijkt te volgen dat de beginselplicht tot handhaving nooit heeft te gelden bij bestuurlijke boetes. In dit blog bespreken wij de uitspraak van de Afdeling en gaan wij nader in op de beginselplicht tot handhaving.

Read more