Neodyum Miknatis
maderba.com
implant
olabahis
Casino Siteleri
canli poker siteleri meritslot
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
Articles

Maatschappelijk verantwoord gebruik van producten: wie betaalt de rekening?

Maatschappelijk verantwoord gebruik van producten: wie betaalt de rek

Maatschappelijk verantwoord gebruik van producten: wie betaalt de rekening?

13.11.2020 NL law

Hoe producenten kunnen voorkomen dat afnemers van hun producten daarmee mensenrechtenschendingen plegen.

In literatuur en media is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de verantwoordelijkheid van producenten om zoveel mogelijk te waarborgen dat in hun productieketens op een maatschappelijk verantwoorde wijze wordt geproduceerd. Onderbelicht is gebleven dat het voor producenten ook van belang is dat afnemers met het geleverde product geen maatschappelijk onverantwoorde activiteiten ontplooien. Een afnemer kan een product – al dan niet opzettelijk – voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor deproducent dat heeft bedoeld en daarmee mensenrechten schenden. Dat zal een producent lang niet altijd van tevoren weten. Desondanks zal hij een aansprakelijkheidsrisico en een reputatierisico lopen. 

In deze bijdrage onderzoekt Cas Michiels de problematiek van onverantwoord gebruikvanuit het perspectief van de producent.

C.F. Michiels, ‘Maatschappelijk verantwoord gebruik van producten: wie betaalt de rekening?’, in: L.F.H. Enneking, M.W. Scheltema & I. Tillema (red.): People, Planet, Privaatrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2018, p. 45-82.

Related news

18.01.2021 BE law
La Cour de justice précise le champ d’application matériel des règles de passation de marchés publics propres aux secteurs spéciaux

Articles - L’arrêt Pegaso et Sistemi di Sicurezza du 28 octobre 2020 a permis à la Cour de justice de préciser l’intensité du lien exigé entre les activités des entités adjudicatrices actives dans les secteurs spéciaux et l’objet d’un marché identifié afin de justifier son attribution conformément au régime de passation particulier découlant de la directive 2014/25.

Read more

15.01.2021 NL law
Hof van Justitie: Nederlands bestuursprocesrecht is op onderdelen in strijd met het Verdrag van Aarhus

Short Reads - Het hoge woord is eruit. Het niet indienen van een zienswijze mag niet aan de toegang tot de rechter in de weg staan van een belanghebbende als het Verdrag van Aarhus van toepassing is. Bovendien moeten ook niet-belanghebbenden hun inspraakrechten uit dat verdrag kunnen afdwingen bij de rechter. Dat oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie (“Hof”) in het arrest van 14 januari 2020.

Read more

18.01.2021 BE law
Het Hof verduidelijkt het materieel toepassingsgebied van de regels inzake overheidsopdrachten die specifiek gelden voor de speciale sectoren

Articles - Door het Arrest Pegaso et Sistemi di Sicurezza van 28 oktober 2020 kon het Hof van justitie de intensiteit van het vereiste verband tussen de activiteiten van de aanbestedende entiteiten die actief zijn in speciale sectoren en het voorwerp van een bepaalde opdracht om de gunning ervan te rechtvaardigen in overeenstemming met de specifieke aanbestedingsregeling op grond van Richtlijn 2014/25 verduidelijken.

Read more